ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


В днешно време, когато значителна част от модерния туризъм се случва предимно в планински и селски райони, защитени територии и неурбанизирана среда, а съвременният клиент идва от града, най-често чужбина, за да се освободи от стреса, да си почине чрез движение в планината, се явява необходимостта от квалифицираната услуга на професионалния планински водач.

Различни институции, ползващи услугите на планинските водачи са: туроператорски фирми, хотели, вилни селища, курортни комплекси, местни съвети по туризъм, туристически информационни центрове, национални и природни паркове, резервати, индивидуални клиенти и групи.

Задачите на планинския водач не са малко:
или - най-важното:
За да постигне всичко това, планинският водач трябва

да бъде физически здрав и издръжлив, да е общителен и да обича да работи с хора, да познава и обича природата и културата на страната, в която работи, да умее да се забавлява и да забавлява клиентите, да владее чужди езици (на потенциалните клиенти и на страната, в която работи).

Основни познания на планинския водач:
Някои допълнителни познания:
Подготовката, необходима за изграждането на планинския водач включва:
  1. Задължителен минимум диспицплини плюс специализации
  2. Модулен принцип
  3. Поредица от изпити и оценки, различни равнища на квалификация
Задължителният минимум: Модулният принцип: Българският опит - Туризмът в България започва през 90-е години на ХІХ век - създава се Българският туристически съюз (БТС), туризмът в България е организиран туризъм - хората използват планински водачи. От 60-е години на ХХ век съществува Централната планинска школа край Мальовица/Рила.

Българският опит - съвременност: През 2003 г. влиза в сила нов Закон за професионалното образование и обучение. Процесът се координира от Агенция към Министерския съвет (НАПОО). През 2003 г. се създава първият Център за професионално обучение на планински водачи към Асоциация "Планини и хора" в София, който досега е реализирал 17 успешни курса за обучение и е регистрирал над 250 дипломирани планински водачи.

Прием се извършва за хора със завършено средно образование, които са навършили 18 години и са физически здрави. Полагат се два входящи теста - по обща култура и познания за България, по физическа подготовка и тест по кондиция.

Повече информация за приема, както и датите на следващите входящи тестове ще намерите в раздел Тестове!

Обучението се състои от:
Форми на обучение:
1) Стандартна
2) Модулна
Завършване:

Колко струва:   Цената включва: Цената не включва:

!!! От 2005 г. притежаването на свидетелство за професионална квалификация става задължително за планинските водачи в България.

Център за професионално обучение на планински водачи
Асоциация "Планини и хора"
1000 София
бул. "Ал. Стамболийски" 20
Електронни пощи за връзка:
Координатор coordinator@planini.eu,
Учебно Методичен Съвет ums@planini.eu,
Директор director@planini.eu

Посетете и страницата ни във Facebook