ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 1.10.2021

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. Албена Пламенова Ангелова 070273/2007 А, Р
2. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
3. Алеко Антонов Държиков 019732/2014 А, И
4. Александър Анатолиев Серафимов 000396/2009 А, Исп
5. Александър Валериев Бонов
6. Александър Георгиев Алексиев 032710/2006 И, А
7. Александър Георгиев Вълчев 038328/2021
8. Александър Йосифов Йосифов 062135/2019
9. Александър Методиев Шопов 070289/2007 П
10. Александър Николаев Николов 032702/2006 А, Р
11. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
12. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
13. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
14. Ана Огнянова Крумова 070276/2007 А, Н, И
15. Ана Стефанова Лулчева 032705/2006 А, Исп, Н
16. Анастас Петров Величков МОЯТА БЪЛГАРИЯ 1765630 14-05/2015
17. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
18. Ангел Димитров Колев
19. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006 А
20. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006 Ф, А, Исп
21. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006 А, Р
22. Анна-Мария Атанасова Маркова
23. Антон Иванов Стефанов 049412/2020 (BTS)
24. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
25. Асен Цветанов Маринов 032727/2004 А, Г, Р, И
26. Ася Николаева Маркова 063014/2010
27. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005 А, Ф, Н
28. Атанас Асенов Миланов
29. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
30. Атанас Генков Генков 044888/2019 А
31. Атанас Иванов Говедаров 045813/2017
32. Атанас Мирославов Димитров 070787/2011 А
33. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006 А
34. Бенита Нисим Примо 045934/2016
35. Биляна Венциславова Николова 032704/2006 А, Н, И
36. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
37. Биляна Йорданова Братанова 397-96/2014
38. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
39. Божил Николов Василев 023377/2016
40. Бойко Маринов Вълчев 032726 / 2005 Ф, А, И
41. Борис Александров Аршинков 045807/2017
42. Борис Василев Захариев 045942/2016
43. Борис Владов Ангелов 052750/2018
44. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
45. Борис Тодоров Влаев 032689/2005 Исп, А, П
46. Борислав Емилов Александров
47. Борислав Руменов Димитров 045802/2017
48. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
49. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
50. Боян Руменов Василев 044875/2019
51. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016 A
52. Валентина Георгиева Лекова – Станкова 045492/2017 (BTS) А
53. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007 А, Ф
54. Валери Петров Гайдаров 051174/2004 Ф
55. Ваня Бонкова Бонева 051168/2004 Н, А
56. Ваня Димитрова Димитрова 00329/2020
57. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
58. Васил Веселинов Каръков 044881/2019
59. Васил Николов Тодев 032728/2005 А, Ф, Р
60. Васил Славчев Киров 070782/2011
61. Васил Тодоров Флоров 067752/2008
62. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
63. Велика Венелинова Стоичкова 067751/2008 А, Ф
64. Велко Владимиров Мариянов 018700/2011 А, Р
65. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
66. Венцислав Асенов Милушев 015112/2011
67. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
68. Вера Михайлова Тодорова 032721/2005 Ф
69. Вера Михайлова Тодорова 000861/2018
70. Верадина Русалинова Начева 032699/2006 Ф, А
71. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004 И
72. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
73. Веселин Иванов Крумов 052729/2018
74. Веселин Иванов Николов 00350/2021 (ABK)
75. Веселин Цветков Димитров 062434/2019
76. Веселина Енчова Шишкова 032708/2006 А, Ф
77. Виктория Христова Недялкова 052748/2018
78. Владимир Ефтимов Зарков
79. Владимир Петров Димитров 052728/2018 А, Р
80. Владимир Стефчов Павлов Cherni Osum
81. Владимир Тодоров Цветков 052751/2018
82. Волфганг Браухле 018714/2012 А, Н
83. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004 A, Р
84. Георги Веселинов Бъчваров
85. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
86. Георги Георгиев Кожухаров 044879/2019
87. Георги Димитров Палахутев 032679/2005 Н, А
88. Георги Иванов Божинов 045933/2016
89. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008 Ф, Р, А
90. Георги Кръстев Георгиев СВОБОДНИ ПЛАНИНИ 101672258 070261 / 2007 Ф, Р, А
91. Георги Мариов Блъсков 039899/2020 А, Г
92. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006 А
93. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007 А
94. Георги Николаев Зографов 052726/2018 А, Н
95. Георги Николов Шишманов 045915/2016
96. Георги Петров Пенов 045907/2016
97. Георги Райчев Райчев 045913/2016
98. Георги Стефанов Пенев
99. Георги Христов Златарев 045940/2016
100. Георги Христов Казанджиев 039921/2020 А
101. Гергана Димитрова Георгиева 051169/2004 Н
102. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004 Ф, А
103. Григор Станиславов Вътев 060356/2019 (BTS) А, Р
104. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
105. Дамян Красимиров Петков 045804/2017
106. Дамян Нанев Чолпанов
107. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
108. Деляна Желязкова Хаджииванова 018713/2012 А, Р
109. Деница Петрова Петрова 032707/2006 А, Исп
110. Десислава Александрова Иванова
111. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006 Р, А, Ф
112. Десислава Илиева Тончева 015128/2011 A
113. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004 А, Ф, Н, Р
114. Диана Петрова Ненова 045918/2016
115. Дилян Илиянов Николов 045805/26.09.2017
116. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004 Р, А, Ф
117. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
118. Димитър Валериев Самунев 070277/2007 Исп, А
119. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
120. Димитър Емилов Семов B-00332 /2021 (BTS)
121. Димитър Йорданов Димитров 045800/2017
122. Димитър Любенов Митев 070280/2008
123. Димитър Николов Беров 015126/2011 А, Исп
124. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124/ 2011
125. Димитър Събинов Нанчев 032712/2006 А, Ф
126. Димитър Тодоров Петров 051159/2004 А, Албански, Македонски, Сръбски
127. Димитър Янчев Колешев 053610/2013 (ABK) А, Р
128. Димо Ивайлов Христов B-00315 /2020 (BTS)
129. Димчо Стоянов Вичев 045814/2017
130. Диян Желев Русев 015113/2011
131. Добромир Христов Добрев 032692/2006 А, Исп
132. Дони Антонов Филипов 039924/2020 А
133. Доника Станимирова Върбева 018715/2012 А, Н
134. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006 Ф, Н, А
135. Драгомир Савков Груев 023358/2015
136. Драгомира Тодорова Раева 018705/2012 А, Исп
137. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
138. Евгения Василева Манолова 019726/2014
139. Евгения Здравкова Михайлова 040068 / 2021
140. Едуард Едуард Хаджолян 019736/2015 А
141. Ели Олегова Сокерова 045815/28.12.2017
142. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
143. Емил Ленков Енчев 000391/2009 А, Сръбски
144. Емилиян Валентинов Колевски 070785/2011
145. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
146. Желязко Нанев Желязков 038383/2021
147. Живко Димитров Жечев 019730/2014
148. Живко Момчев Момчев 000379/2009 А
149. Захари Неделчев Недялков 052741/2018
150. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
151. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007 Ф, А
152. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
153. Ива Свиленова Каймаканова 070780/2010 Ф
154. Ивайло Атанасов Тонев 032696/2006 А, Ф
155. Ивайло Ненков Ненов 015123/2011 А
156. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
157. Ивайло Павлов Христов 052741/2018
158. Ивайло Христов Йонков 052723/2017
159. Иван Благоев Тодоров 018710/2012 А
160. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
161. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
162. Иван Иванов Мадин 052742/2018
163. Иван Олег Пандинов 046297/2016 А
164. Иван Петров Стоянов 045806/26.09.2017
165. Иван Христов Ганев 051151/2004 Ф
166. Иван Христов Песев 039916 / 2020
167. Иван Цветанов Илиев 070264/2007
168. Иво Атанасов Иванов 039923/2020
169. Иво Викторов Данчев 051165/2004 А
170. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
171. Илиян Евтимов Дуков 067755/2008 А, Н, Р
172. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004 А, Ф, Р
173. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008 Исп, А
174. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
175. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007 Ф, А
176. Йонко Бойков Христов 044885/2019
177. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
178. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004 Н, А
179. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
180. Йордан Кирилов Смолички 044890/2019
181. Калина Анастасова Дамянова 051154 / 2004 Ф, И, А, Р
182. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
183. Камен Петров Стефчев 051161 / 2004 Н
184. Камен Тодоров Дончев 051173 / 2004 Р, Ф
185. Катерина Георгиева Богачева-Милкотева 051158 / 2004 Н, А
186. Катерина Георгиева Кожухарова 044870/2019
187. Кирил Атанасов Добрев 018706/2012 А
188. Кирил Борисов Левтеров АКТАКТИАНО ТУРС ЕООД 20158 070285/2007 А, Ф, Р
189. Кирил Борисов Макаров 067754/2008
190. Кирил Георгиев Шопов 070275 / 2007 А
191. Кирил Костадинов Костов ???/2004 А, Н
192. Кирил Петров Петров 051188 / 2004 Н, Ф, А
193. Кирил Тодоров Калоянов 067759/2008
194. Кольо Ташков Карастоянов 052735/2018
195. Константин Огнянов Купенов
196. Константин Петров Петров 044889/2019
197. Константин Радославов Славов 070790/2012
198. Константин Спасов Константинов 070271 / 2007
199. Костадин Валентинов Димов
200. Костадин Димитров Русков 023373/2016 А
201. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014 А
202. Красимир Виденов Иванов 032686 / 2005 А, Р
203. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
204. Красимир Любомиров Петков 052739/2018
205. Кремена Златкова Златкова 070270 / 2007
206. Кристина Евтимова Струканска 000393/2009 А, И
207. Кристина Павлова Георгиева 067756/2008 А, Ф
208. Кристина Петрова Попова 040085 / 2021 A
209. Кънчо Анастасов Шипков 051155 / 2004 А
210. Лилия Емилова Ангелова 047464/2019 (BTS) А
211. Лилия Иванова Стойчева 045810/10.10.2017
212. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
213. Лозан Красимиров Богданов 044892/2019
214. Лора Ненкова Димитрова 000389/2009 А, Ф
215. Лъчезар Петров Станчев 032684 / 2005 Исп
216. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
217. Любен Любенов Грънчаров 032717/2006 А, Р
218. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
219. Любомир Боянов Свитков 045801/19.09.2017
220. Любомир Ванев Любенов 052730/2018
221. Любомир Младенов Младенов 052732/2018
222. Любомир Николаев Колев 019728/2015 А
223. Любослава Георгиева Станиславова 044873/2019
224. Людмила Валериева Стаменова
225. Майя Матеева Миланова
226. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
227. Маргарита Боримирова Ангелова 000387/2009 А, Исп
228. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
229. Марин Гетов А, Н
230. Марин Найденов Найденов 044874/2019
231. Мария Георгиева Георгиева 070781/2011
232. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
233. Мария Пламенова Минева 018717/2012 А, Ф
234. Мария Разпопова
235. Марияна Георгиева Големинова 045811/10.10.2017
236. Мартин Адел Алнахос 052746/2108
237. Мартин Иванов Бъчваров 045797/2017
238. Мартин Маринов Неделчев
239. Мартин Милков Маровски 070786/2011
240. Мартин Николаев Пазарджиев 044887/2019
241. Мартина Стоилова Йедек B-00283
242. Мая Любомирова Петкова 070272 / 2007 Ф, А
243. Мая Стоилова Стоилова ?-00256
244. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
245. Милен Красимиров Методиев 015129/2011 А, Н
246. Милен Младенов Братанов 063018/2015
247. Милена Росимирова Падалска 067753/2008 А, Р, Н
248. Мина Ивова Неделчева 045798/05.09.2017
249. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
250. Мирослав Ангелов Луканов B-00300/2019 (BTS)
251. Мирослав Николаев Стоичков 015121/2011
252. Митко Трифонов Митев 000392/2009 Р
253. Михаил Георгиев Михайлов 067758/2008 А, Ф
254. Михаил Емилов Ангелов 044872/2019
255. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
256. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
257. Михаил Руменов Михов 032691/2006 Н, А
258. Младен Николов Николов 051164 / 2004 Н, А
259. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
260. Момчил Тихомиров Цветанов 032693 / 2006 А, Р
261. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
262. Надежда Юлиева Павлова 018708/2012 А
263. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
264. Наталия Йорданова Тодорова 018719/2012 А, Г
265. Никола Василев Иванов 000386/2009
266. Никола Владимиров Владов 015111/ 2010 Н
267. Никола Илиев Златинов 023371/2016
268. Николай Арсов Николов 023361/2015
269. Николай Бориславов Георгиев 044894/2019
270. Николай Георгиев Вълковски 052724/2018
271. Николай Георгиев Павлов 070263/2007 А, Р
272. Николай Захариев Грънчаров 000383/2009 Н
273. Николай Иванов Райков 015118/2011
274. Николай Пламенов Кожухаров 015120/ 2011 А
275. Николай Тодоров Цъгов 052754/2019
276. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
277. Огнян Димитров Колев 070278/2008 Н, А
278. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
279. Орлин Маринов Илиев НОМАДИЯ ООД 121912561 070262 / 2007
280. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
281. Павел Петров Павлов 070788/2011
282. Павел Цанков Алипиев 015117/2011
283. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
284. Петър Анастасов Стоянов 018716/2012
285. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
286. Петър Благоев Благоев 052738/2018
287. Петър Благоев Манушкин 044891/2019
288. Петър Иванов Татарски 023369/2015
289. Петър Красимиров Райков /2020
290. Петър Огнянов Георгиев /2020
291. Петър Росенов Станчев 040071 / 2021
292. Петър Цонев Дочев 067757/2008
293. Пламен Атанасов Статев 015110/2010
294. Пламен Йорданов Деков 070783/2011
295. Радислав Георгиев Дъгарадин 032688 / 2005 А, Р
296. Ралица Асенова Дуцова 018712/2012 А
297. Расем Локман Дауд 045816/2018
298. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
299. Росен Руменов Талов
300. Росен Светозаров Поцков 070279 / 2007 А, Р
301. Росица Боянова Лозанова 070286/2008 Н, А
302. Росица Павлова Радева 051162 / 2004 Ф, А, Р
303. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
304. Румен Георгиев Рашков 051181 / 2004 А, Ф
305. Румяна Емилова Йотова 052743/2018
306. Румяна Тодорова Христова 044878/2019
307. Русан Русанов Стаменов 018718/2012 А, Н, Г
308. Руси Атанасов Енев 015119/ 2011
309. Сашка Георгиева Витанова 052737/2018
310. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
311. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
312. Светлозар Руменов Найденов 052755/2019
313. Светослав Бранимиров Кънчев 040086 / 2021
314. Светослав Кирилов Зафиров 052727/2018
315. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
316. Севдие Джемал Реджеб 186150/2020 А, Р, Турски
317. Силвия Руменова Генова 023362/2015
318. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
319. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
320. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
321. Снежана Георгиева Дамянова 045796/2017
322. Спаска Пеева Пеева 032703 / 2006 А, Исп, Р
323. Стамен Тихомиров Тодоров 052744/2018
324. Станислав Радков Радков 052745/2018
325. Станислав Христов Попкостадинов 044882/2019
326. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
327. Стела Кирилова Самунева 000381/2009 A
328. Стела Кирилова Стоянова 000381/2009 А
329. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
330. Стефан Бориславов Радев 000390/2009
331. Стефка Анастасова Димитрова 052731/2018
332. Стоимен Димитров Билярски 070284 / 2007 Ф, А
333. Стоимен Николаев Петков 052734/2018
334. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
335. Стоян Андреас Ставру 032687 / 2006 А
336. Стоян Милчов Стоянов 045803/26.09.2017
337. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
338. Теодор Петров Тодоров 032695 / 2006 А, Р, Ф
339. Теодор Стоилов Георгиев /2020
340. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
341. Теодора Красимирова Маркова 015115/2011 А
342. Теодора Павлова Павлова 015114/2011 А, Н
343. Тимур Валериев Костов 018711/2012 Р, А
344. Тихомир Борисов Димитров 070784/2011 А
345. Тихомира Георгиева Златева 032719/2007
346. Тодор Димитров Димитров 032701 / 2006 А, Ф
347. Тодор Иванов Бонев
348. Тодор Иванов Стефанов 070283 / 2007 А
349. Тодор Николов Якимов 070268 / 2007
350. Тодор Петров Михайлов 044883/2019
351. Троян Цветанов Геров 051157 / 2004 Н
352. Християн Тихомиров Христов 040073 / 2021
353. Христо Атанасов Николов 018709/2012 А
354. Христо Боянов Тумбев ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 045928/2016 Английски, Руски
355. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
356. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
357. Христо Найденов Найденов
358. Христо Симеонов Христов 000388/2009 А
359. Христо Стоянов Христов 015116/2011
360. Цвета Димитрова Билярска 070269 / 2007 Ф, А
361. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
362. Цветелина Миткова Цветкова 032711 / 2006 Н, А
363. Цветозар Маринов Станчев
364. Цветомир Данчев Гецов 045817/2018
365. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
366. Цочо Данчев Василешки 044880/2019
367. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
368. Юлиян Василев Стоев 052733/2018
369. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
370. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
371. Явор Атанасов Петров 063017/2014
372. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
373. Явор Славов Стоянов 032690/2005 Ф, А, И, Р, Румънски
374. Яни Фотев Чолаков
375. Ясен Димитров Димитров 032682 / 2005 А, Ф, Р


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски
Посетете и страницата ни във Facebook