ДИПЛОМИРАНИ ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ


ЦЕНТЪР ЗА ОБУЧЕНИЕ КЪМ Сдружение "Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България"

актуален към 1.06.2021

Дипломирани планински водачи в АПХ.
Kликнете върху името на водача за повече информация и контакти - Само за активните членове на нашата асоциация!


Име Диплома № Говорими езици
1. Албена Пламенова Ангелова 070273 / 2007 А, Р
2. Албена Стойчева Кирова 000384/2009 А
3. Алеко Антонов Държиков 019732/2014 А, И
4. Александър Анатолиев Серафимов 000396/2009 А, Исп
5. Александър Валериев Бонов
6. Александър Георгиев Алексиев 032710 / 2006 И, А
7. Александър Йосифов Йосифов 062135/2019
8. Александър Методиев Шопов 070289/2007 П
9. Александър Николаев Николов 032702/2006 А, Р
10. Александър Николаев Сивков 063011/2012 А
11. Александър Христов Пенков 023368/2015 А, Р
12. Алекси Ивелинов Николов 045917/2016
13. Ана Огнянова Крумова 070276 / 2007 А, Н, И
14. Ана Стефанова Лулчева 032705 / 2006 А, Исп, Н
15. Анастас Петров Величков МОЯТА БЪЛГАРИЯ 1765630 14-05/2015
16. Ангел Борисов Калоферов 070287/2008
17. Ангел Димитров Колев
18. Ангел Цветанов Ангелов 032698 / 2006 А
19. Андреана Андреева Янкова 032713 / 2006 Ф, А, Исп
20. Андрей Иванов Янков 032715 / 2006 А, Р
21. Анна-Мария Атанасова Маркова
22. Антон Иванов Стефанов 049412 / 2020
23. Антония Вичева Йорданова 023381/2016
24. Асен Цветанов Маринов 032727/2004 А, Г, Р, И
25. Ася Николаева Маркова 063014/2010
26. Ася Пламенова Трайчева - Вълчева 032681 / 2005 А, Ф, Н
27. Атанас Асенов Миланов
28. Атанас Веселинов Стоилов 023363/2015
29. Атанас Генков Генков 044888/2019 А
30. Атанас Иванов Говедаров 045813/24.10.2017
31. Атанас Мирославов Димитров 070787/2011 А
32. Атанас Николов Шуманов 032697 / 2006 А
33. Бенита Нисим Примо 045934/2016
34. Биляна Венциславова Николова 032704 / 2006 А, Н, И
35. Биляна Иванова Райкова 000397/2009 Ф, А, Н, Исп
36. Биляна Йорданова Братанова 397-96 /2014
37. Благой Кръстев Пижев 023360/2015
38. Божил Николов Василев 023377/2016
39. Бойко Маринов Вълчев 032726 / 2005 Ф, А, И
40. Борис Александров Аршинков 045807/03.10.2017
41. Борис Василев Захариев 045942/2016
42. Борис Владов Ангелов 052750/2018
43. Борис Георгиев Дафов 023364/2015
44. Борис Тодоров Влаев 032689 / 2005 Исп, А, П
45. Борислав Емилов Александров
46. Борислав Руменов Димитров 045802/19.09.2017
47. Боян Иванов Дочев 045921/2016 A
48. Боян Пламенов Шейтанов 045922/2016
49. Боян Руменов Василев 044875/2019
50. Бранислав Енеев Бранков 045916/2016
51. Валентина Георгиева Лекова – Станкова 045492/2017 (BTS) А
52. Валери Александров Георгиев 070267 / 2007 А, Ф
53. Валери Петров Гайдаров 051174/2004 Ф
54. Ваня Бонкова Бонева 051168 / 2004 Н, А
55. Ваня Димитрова Димитрова ?-00329 / 11.12.2020
56. Ваня Христова Кромбоа 045938/2016 А, Ф, Р
57. Васил Веселинов Каръков 044881/2019
58. Васил Николов Тодев 032728 / 2005 А, Ф, Р
59. Васил Славчев Киров 070782/2011
60. Васил Тодоров Флоров 067752/2008
61. Василка Емануилова Габарева 045923/2016
62. Велика Венелинова Стоичкова 067751/2008 А, Ф
63. Велко Владимиров Мариянов 018700/2011 А, Р
64. Венета Юлиянова Захариева 045909/2016
65. Венцислав Асенов Милушев 015112/2011
66. Венцислав Евгениев Йорданов 045926/2016
67. Вера Михайлова Тодорова 032721/2005 Ф
68. Вера Михайлова Тодорова 000861/2018
69. Верадина Русалинова Начева 032699/2006 Ф, А
70. Веселин Гаврилов Найденов 051180 / 2004 И
71. Веселин Георгиев Дургов 023372/2016
72. Веселин Иванов Крумов 052729/2018
73. Веселин Иванов Николов B-00350 / 17.3.2021
74. Веселин Цветков Димитров 062434/2019
75. Веселина Енчова Шишкова 032708 / 2006 А, Ф
76. Виктория Христова Недялкова 052748/2018
77. Владимир Ефтимов Зарков
78. Владимир Петров Димитров 052728/2018 А, Р
79. Владимир Стефчов Павлов Cherni Osum
80. Владимир Тодоров Цветков 052751/2018
81. Волфганг Браухле 018714/2012 А, Н
82. Върбан Благоев Тодоров 051153 / 2004 A, Р
83. Георги Веселинов Бъчваров
84. Георги Владимиров Вълчев 023378/2016
85. Георги Георгиев Кожухаров 044879/2019
86. Георги Димитров Палахутев 032679/2005 Н, А
87. Георги Иванов Божинов 045933/2016
88. Георги Йорданов Георгиев 070288 / 2008 Ф, Р, А
89. Георги Кръстев Георгиев СВОБОДНИ ПЛАНИНИ 101672258 070261 / 2007 Ф, Р, А
90. Георги Мариов Блъсков 039899/2020 А, Г
91. Георги Михайлов Мартинов 032694 / 2006 А
92. Георги Михайлов Михалев 070281 / 2007 А
93. Георги Николаев Зографов 052726/2018 А, Н
94. Георги Николов Шишманов 045915/2016
95. Георги Петров Пенов 045907/2016
96. Георги Райчев Райчев 045913/2016
97. Георги Стефанов Пенев
98. Георги Христов Златарев 045940/2016
99. Георги Христов Казанджиев 039921/2020 А
100. Гергана Димитрова Георгиева 051169 / 2004 Н
101. Гергана Иванова Германова 051167 / 2004 Ф, А
102. Григор Станиславов Вътев 060356/2019 (BTS) А, Р
103. Гюнер Халим Пасаж 023355/2015
104. Дамян Красимиров Петков 045804/2017
105. Дамян Нанев Чолпанов
106. Дейвид Калинов Петков 045930/2016
107. Деляна Желязкова Хаджииванова 018713/2012 А, Р
108. Деница Петрова Петрова 032707 / 2006 А, Исп
109. Десислава Александрова Иванова
110. Десислава Асенова Петрова 032700 / 2006 Р, А, Ф
111. Десислава Илиева Тончева 015128/2011 A
112. Десислава Каменова Петрова 051166 / 2004 А, Ф, Н, Р
113. Диана Петрова Ненова 045918/2016
114. Дилян Илиянов Николов 045805/26.09.2017
115. Дилян Петров Тарашоев 051160 / 2004 Р, А, Ф
116. Диляна Мартинова Христова 045911/2016
117. Димитър Валериев Самунев 070277/2007 Исп, А
118. Димитър Велинов Василев 032716 / 2006
119. Димитър Емилов Семов B-00332 / 6.1.2021
120. Димитър Йорданов Димитров 045800/2017
121. Димитър Любенов Митев 070280/2008
122. Димитър Николов Беров 015126/2011 А, Исп
123. Димитър Павлов Тахтаджийски 015124/ 2011
124. Димитър Събинов Нанчев 032712/2006 А, Ф
125. Димитър Тодоров Петров 051159 / 2004 А, Албански, Македонски, Сръбски
126. Димитър Янчев Колешев 053610/2013, ABK А, Р
127. Димо Ивайлов Христов B-00315 /11.12.2020
128. Димчо Стоянов Вичев 045814/2017
129. Диян Желев Русев 015113/2011
130. Добромир Христов Добрев 032692/2006 А, Исп
131. Дони Антонов Филипов 039924/2020 А
132. Доника Станимирова Върбева 018715/2012 А, Н
133. Дочка Иванова Йосифова 032706 / 2006 Ф, Н, А
134. Драгомир Савков Груев 023358/2015
135. Драгомира Тодорова Раева 018705/2012 А, Исп
136. Евгени Николов Динчев 070260 / 2007 А, Р
137. Евгения Василева Манолова 019726/2014
138. Евгения Здравкова Михайлова course 31R
139. Едуард Едуард Хаджолян 019736/2015 А
140. Ели Олегова Сокерова 045815/28.12.2017
141. Елица Чавдарова Ленева 018704/2012
142. Емил Ленков Енчев 000391/ 2009 А, Сръбски
143. Емилиян Валентинов Колевски 070785/2011
144. Желязко Минчев Мечков 023370/2016
145. Желязко Нанев Желязков 038383/2021
146. Живко Димитров Жечев 019730/2014
147. Живко Момчев Момчев 000379/2009 А
148. Захари Неделчев Недялков 052741/2018
149. Здравко Димчев Димитров 018702/2012
150. Зорица Димитрова Ставрева 070265 / 2007 Ф, А
151. Зорница Лазарова Георгиева 055828/2013 А, Н
152. Ива Свиленова Каймаканова 070780/2010 Ф
153. Ивайло Атанасов Тонев 032696 / 2006 А, Ф
154. Ивайло Ненков Ненов 015123/2011 А
155. Ивайло Огнянов Ботушаров 045912/2016 Полски, Немски, Английски, Руски
156. Ивайло Павлов Христов 052741/2018
157. Ивайло Христов Йонков 052723/2017
158. Иван Благоев Тодоров 018710/2012 А
159. Иван Иванов Динков 000380/2009 А, Р
160. Иван Иванов Дионисиев 063007/2013
161. Иван Иванов Мадин 052742/2018
162. Иван Олег Пандинов 046297/2016 А
163. Иван Петров Стоянов 045806/26.09.2017
164. Иван Христов Ганев 051151 / 2004 Ф
165. Иван Цветанов Илиев 070264 / 2007
166. Иво Атанасов Иванов 039923/2020
167. Иво Викторов Данчев 051165 / 2004 А
168. Иво Генадиев Генадиев 045939/2016
169. Илиян Евтимов Дуков 067755/2008 А, Н, Р
170. Илияна Иванова Облакова 051156 / 2004 А, Ф, Р
171. Ирина Илиева Шаламандова 070282 / 2008 Исп, А
172. Йоана Теофилова Теофилова 000398/2013
173. Йоанна Николаева Георгиева - Атанасова 070266 / 2007 Ф, А
174. Йонко Бойков Христов 044885/2019
175. Йордан Валентинов Георгиев 22-13/2015
176. Йордан Иванов Самичков 051150 / 2004 Н, А
177. Йордан Йорданчов Антонов 045919/2016
178. Йордан Кирилов Смолички 044890/2019
179. Калина Анастасова Дамянова 051154 / 2004 Ф, И, А, Р
180. Калоян Николаев Ненков 045935/2016
181. Камен Петров Стефчев 051161 / 2004 Н
182. Камен Тодоров Дончев 051173 / 2004 Р, Ф
183. Катерина Георгиева Богачева-Милкотева 051158 / 2004 Н, А
184. Катерина Георгиева Кожухарова 044870/2019
185. Кирил Атанасов Добрев 018706/2012 А
186. Кирил Борисов Левтеров АКТАКТИАНО ТУРС ЕООД 20158 070285/2007 А, Ф, Р
187. Кирил Борисов Макаров 067754/2008
188. Кирил Георгиев Шопов 070275 / 2007 А
189. Кирил Костадинов Костов ???/2004 А, Н
190. Кирил Петров Петров 051188 / 2004 Н, Ф, А
191. Кирил Тодоров Калоянов 067759/2008
192. Кольо Ташков Карастоянов 052735/2018
193. Константин Огнянов Купенов
194. Константин Петров Петров 044889/2019
195. Константин Радославов Славов 070790/2012
196. Константин Спасов Константинов 070271 / 2007
197. Костадин Валентинов Димов
198. Костадин Димитров Русков 023373/2016 А
199. Косьо Ивайлов Локмаджиев 019731/2014 А
200. Красимир Виденов Иванов 032686 / 2005 А, Р
201. Красимир Георгиев Радков 019729/2014
202. Красимир Любомиров Петков 052739/2018
203. Кремена Златкова Златкова 070270 / 2007
204. Кристина Евтимова Струканска 000393/2009 А, И
205. Кристина Павлова Георгиева 067756/2008 А, Ф
206. Кънчо Анастасов Шипков 051155 / 2004 А
207. Лилия Емилова Ангелова 047464/2019 (BTS) А
208. Лилия Иванова Стойчева 045810/10.10.2017
209. Лиляна Василева Василева 000385/2009 А, Ф
210. Лозан Красимиров Богданов 044892/2019
211. Лора Ненкова Димитрова 000389/2009 А, Ф
212. Лъчезар Петров Станчев 032684 / 2005 Исп
213. Люба Иванова Манолова 018703/2010 A, И, Н
214. Любен Любенов Грънчаров 032717/2006 А, Р
215. Любена Константинова Господинова - Ментешева 000382/2009
216. Любомир Боянов Свитков 045801/19.09.2017
217. Любомир Ванев Любенов 052730/2018
218. Любомир Младенов Младенов 052732/2018
219. Любомир Николаев Колев 019728/2015 А
220. Любослава Георгиева Станиславова 044873/2019
221. Людмила Валериева Стаменова
222. Майя Матеева Миланова
223. Мануела Пламенова Димитрова 023367/2015
224. Маргарита Боримирова Ангелова 000387/2009 А, Исп
225. Маргарита Тошкова Кръстева 000394/2009 A, Н
226. Марин Гетов А, Н
227. Марин Найденов Найденов 044874/2019
228. Мария Георгиева Георгиева 070781/2011
229. Мария Георгиева Накова - Харачарова 019724/2014 А, Ф
230. Мария Пламенова Минева 018717/2012 А, Ф
231. Мария Разпопова
232. Марияна Георгиева Големинова 045811/10.10.2017
233. Мартин Адел Алнахос 052746/2108
234. Мартин Иванов Бъчваров 045797/2017
235. Мартин Маринов Неделчев
236. Мартин Милков Маровски 070786/2011
237. Мартин Николаев Пазарджиев 044887/2019
238. Мартина Стоилова Йедек B-00283
239. Мая Любомирова Петкова 070272 / 2007 Ф, А
240. Мая Стоилова Стоилова ?-00256
241. Милан Бориславов Рашевски 045914/2016
242. Милен Красимиров Методиев 015129/2011 А, Н
243. Милен Младенов Братанов 063018/2015
244. Милена Росимирова Падалска 067753/2008 А, Р, Н
245. Мина Ивова Неделчева 045798/05.09.2017
246. Минчо Радославов Славов 015107/2010 А, Р, индонезийски
247. Мирослав Ангелов Луканов B-00300 / 4.11.2019
248. Мирослав Николаев Стоичков 015121/2011
249. Митко Трифонов Митев 000392/2009 Р
250. Михаил Георгиев Михайлов 067758/2008 А, Ф
251. Михаил Емилов Ангелов 044872/2019
252. Михаил Николаев Церовски 019737/2015
253. Михаил Орлинов Чачановски 018698/2012
254. Михаил Руменов Михов 032691/2006 Н, А
255. Младен Николов Николов 051164 / 2004 Н, А
256. Момчил Маргаритов Дамянов 051176 / 2004 Ф, А, Р
257. Момчил Тихомиров Цветанов 032693 / 2006 А, Р
258. Надежда Бориславова Карастоянова 019725/2014 А, Ф
259. Надежда Юлиева Павлова 018708/2012 А
260. Надя Трифонова Янакиева 045927/2016
261. Наталия Йорданова Тодорова 018719/2012 А, Г
262. Никола Василев Иванов 000386/2009
263. Никола Владимиров Владов 015111/ 2010 Н
264. Никола Илиев Златинов 023371/2016
265. Николай Арсов Николов 023361/2015
266. Николай Бориславов Георгиев 044894/2019
267. Николай Георгиев Вълковски 052724/2018
268. Николай Георгиев Павлов 070263/2007 А, Р
269. Николай Захариев Грънчаров 000383/2009 Н
270. Николай Иванов Райков 015118/2011
271. Николай Пламенов Кожухаров 015120/ 2011 А
272. Николай Тодоров Цъгов 052754/2019
273. Огнян Бойков Коларов 023380/2016 А
274. Огнян Димитров Колев 070278/2008 Н, А
275. Орлин Иванов Койчев 018707/2012
276. Орлин Маринов Илиев НОМАДИЯ ООД 121912561 070262 / 2007
277. Павел Красимиров Пеев 045920/2016 A
278. Павел Петров Павлов 070788/2011
279. Павел Цанков Алипиев 015117/2011
280. Перуз Хайк Егикян 023379/2016
281. Петър Анастасов Стоянов 018716/2012
282. Петър Атанасов Симеонов 051163 / 2004 Р, А, Ф
283. Петър Благоев Благоев 052738/2018
284. Петър Благоев Манушкин 044891/2019
285. Петър Иванов Татарски 023369/2015
286. Петър Красимиров Райков /2020
287. Петър Огнянов Георгиев /2020
288. Петър Цонев Дочев 067757/2008
289. Пламен Атанасов Статев 015110/2010
290. Пламен Йорданов Деков 070783/2011
291. Радислав Георгиев Дъгарадин 032688 / 2005 А, Р
292. Ралица Асенова Дуцова 018712/2012 А
293. Расем Локман Дауд 045816/2018
294. Розалина Илкова Илиева 045929/2016
295. Росен Руменов Талов
296. Росен Светозаров Поцков 070279 / 2007 А, Р
297. Росица Боянова Лозанова 070286/2008 Н, А
298. Росица Павлова Радева 051162 / 2004 Ф, А, Р
299. Румен Алексиев Андонов 023375/2016 A
300. Румен Георгиев Рашков 051181 / 2004 А, Ф
301. Румяна Емилова Йотова 052743/2018
302. Румяна Тодорова Христова 044878/2019
303. Русан Русанов Стаменов 018718/2012 А, Н, Г
304. Руси Атанасов Енев 015119/ 2011
305. Сашка Георгиева Витанова 052737/2018
306. Светлана Желязкова Желязкова 045937/2016 А
307. Светлин Кирилов Йорданов 023366/2015
308. Светлозар Руменов Найденов 052755/2019
309. Светослав Кирилов Зафиров 052727/2018
310. Свидна Димитрова Михайлова 032683 / 2005 Исп, А, Ф
311. Севдие Джемал Реджеб 186150/2020 А, Р, Турски
312. Силвия Руменова Генова 023362/2015
313. Симеон Бойчев Патарозлиев 045941/2016
314. Симеон Руменов Апостолов 063013/2013
315. Симеон Стоянов Манолов 032720/2007
316. Снежана Георгиева Дамянова 045796/2017
317. Спаска Пеева Пеева 032703 / 2006 А, Исп, Р
318. Стамен Тихомиров Тодоров 052744/2018
319. Станислав Радков Радков 052745/2018
320. Станислав Христов Попкостадинов 044882/2019
321. Станой Любенов Арабаджиев 016179/2011 (BTS k11) А, Р
322. Стела Кирилова Самунева
323. Стела Кирилова Стоянова 000381/2009 А
324. Стефан Ангелов Захариев 045910/2016
325. Стефан Бориславов Радев 000390/2009
326. Стефка Анастасова Димитрова 052731/2018
327. Стоимен Димитров Билярски 070284 / 2007 Ф, А
328. Стоимен Николаев Петков 052734/2018
329. Стойчо Георгиев Зарев 018699/2012 Р
330. Стоян Андреас Ставру 032687 / 2006 А
331. Стоян Милчов Стоянов 045803/26.09.2017
332. Таня Йорданова Даскалова 000377/2009
333. Теодор Петров Тодоров 032695 / 2006 А, Р, Ф
334. Теодор Стоилов Георгиев /2020
335. Теодора Валериева Величкова 045925/2016
336. Теодора Красимирова Маркова 015115/2011 А
337. Теодора Павлова Павлова 015114/2011 А, Н
338. Тимур Валериев Костов 018711/2012 Р, А
339. Тихомир Борисов Димитров 070784/2011 А
340. Тихомира Георгиева Златева 032719/2007
341. Тодор Димитров Димитров 032701 / 2006 А, Ф
342. Тодор Иванов Бонев
343. Тодор Иванов Стефанов 070283 / 2007 А
344. Тодор Николов Якимов 070268 / 2007
345. Тодор Петров Михайлов 044883/2019
346. Троян Цветанов Геров 051157 / 2004 Н
347. Християн Тихомиров Христов course 31R
348. Христо Атанасов Николов 018709/2012 А
349. Христо Боянов Тумбев ИНТО ДЪ УАЙЛД ООД 204321817 045928/2016 Английски, Руски
350. Христо Кирилов Иванов 034352/2005 А, Р
351. Христо Лъчезаров Иванов 023359/2015
352. Христо Найденов Найденов
353. Христо Симеонов Христов 000388/2009 А
354. Христо Стоянов Христов 015116/2011
355. Цвета Димитрова Билярска 070269 / 2007 Ф, А
356. Цветан Мариянов Костурков 000395/2009
357. Цветелина Миткова Цветкова 032711 / 2006 Н, А
358. Цветозар Маринов Станчев
359. Цветомир Данчев Гецов 045817/2018
360. Ценка Маринова Дякова 023357/2015
361. Цочо Данчев Василешки 044880/2019
362. Чавдар Станиславов Иванов 063006/2013
363. Юлиян Василев Стоев 052733/2018
364. Юлиян Красимиров Колев 063009/2014 А, Ф
365. Юлиян Руменов Варимезов 023365/2015
366. Явор Атанасов Петров 063017/2014
367. Явор Росенов Стоянов 063010/2014 А, Р
368. Явор Славов Стоянов 032690/2005 Ф, А, И, Р, Румънски
369. Яни Фотев Чолаков
370. Ясен Димитров Димитров 032682 / 2005 А, Ф, Р


A Английски
Ф Френски
И Италиански
Исп Испански
Н Немски
П Португалски
Р Руски
Г Гръцки
Унг Унгарски
Посетете и страницата ни във Facebook