Кои сме ние?


Учебно-методичен съвет:

1. Виолета Вълкова (директор на ЦПО, преподавател в ЦПО)
2. Тихомир Димитров (преподавател в ЦПО, образователно и квалификационна степен доктор, IFMGА планински водач)
3. Надежда Карастоянова (преподавател в ЦПО, планински водач)
4. Момчил Дамянов (преподавател в ЦПО, планински водач)
5. Йонко Христов (преподавател в ЦПО, социален педагог, планински водач)


Лицензия на Центъра за професионално обучение

Посетете и страницата ни във Facebook