Входящи тестове за Центъра за професионално обучение
на планински водачи - 2015 /2016 г.


Онлайн форма за подаване на заявление за участие в курсовете


І. Тест по общи познания за България:

Тестът е писмен и е с продължителност 2 часа. Резултатите се съобщават писмено на кандидатите най-късно до 10 дни от полагането на изпита.ІІ. Тест по физическа подготовка и кондиция (пешеходен преход + тест трудни терени):

А. Протичане на теста по физическа подготовка и кондиция:

1. При явяването си на теста кандидатите трябва да носят необходимата за прехода екипировка.

2. Кандидатите се претеглят и им се определя теглото на раницата.

3. Раницата се претегля и се коригира до необходимото тегло.

4. Прави се устно техническо описание на теста и се посочват местата на контролните постове и различните упражнения.

5. Дава се старт на теста.

- За дистанционно обучение, теста е с повишена трудност и елементи на ориентиране.

Б. След приключването на теста се съобщават резултатите от него. Съгласно Правилника на ЦПО се допускат възражения, по които Комисията по изпита се произнася веднага.ІІI. Събеседване с комисията.

Целта е да се определи планинския опит и мотивацията на кандидата.

Кандидата представя на комисията CV с планинските си прояви, през последните три години.IV. Кандидатите се уведомяват писмено дали са приети в ЦПО най-късно до 10 дни от полагането на изпита. За обучението се класират най-добре представилите се кандидати, до запълване на бройката в курсовете.

В срок от три работни дни преди датата на входящият тест е необходимо кандидатите да заплатят таксата за явяване на теста и да предоставят следните документи:

- оригинал и копие от диплома за завършено средно образование (оригиналът се връща на кандидата);
- медицинско свидетелство, каквото се изисква за участие в състезание (кандидатстване във ВУЗ) - оригинал;
- документ за платена такса за явяване на входящ тест на стойност 120 лева. Плаща се по банков път по сметката на асоциацията с основание за плащане "Такса за участие във входящ тест".;
- планинска застраховка поне за дните на входящият тест определени за конкретната година или за по-дълъг период. - лична карта.За повече информация пишете на coordinator@planini.eu
Посетете и страницата ни във Facebook