Планински Водач

Всичко необходимо за обучението

Обучение по професията

Планински Водач

КУРС ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ

Курсовете за “Планински водачи” започват всяка година през месец Май и през месец Септември.
Инфорамция за предстоящ курс можете да намерите в секция “НОВИНИ”

ДАТА ЗА ПРЕДСТОЯЩ КУРС:
Начало на курса: 9 Септември 2024 г.
Край на курса: Септември 2025 г.

Дата на провеждане на входящия тест: 6 Септември 2024

Стандартенен курс

3700

Лева
/на една вноска/
Модулен курс

3700

Лева
/на една вноска/
Плащане на вноски

3900

Лева
/2600 първа и 1300 втора/
Имаш ли Въпроси? Как да се запиша?

Информация

Относно записването и провеждането на курса за планински водачи за придобиване на трета степен на професионална квалификация за професия „планински водач“ код 812020.

І. Кой може да кандидатства –лица навършили 16 г. и завършили минимум средно образование.

ІІ. Необходими документи за кандидатстване:

 • Формуляр за кандидатстване (ТУК)
 • Медицинско свидетелство – оригинал, с дата не по-ранна от една седмица преди началото на обучението
 • Диплома за средно образование – копие
 • Платена такса за входящ тест (условия и начин на плащане може да видите в актуалната обява ТУК)
 • Планинска автобиография за последните 5 г.

ІІI. Къде да изпратя документите: coordinator@planini.eu

IV. Входящ тест:
Тестът се провежда в рамките на един или два дни в района на София. Състои се от 3 части:

 1. Тест за общи познания на България – тестът е с продължителност около 2 часа и включва теми като география, история, религия, обичаи и т.н.
 2. Тест за физическа подготовка и преминаване на трудни терени – кандидатите трябва да изминат определено разстояние по предварително зададен маршрут с раница, тежаща 15% от собственото им тегло. Маршрутът е с денивелация от около 1000 м и включва преминаване на труден терен.
 3. Събеседване – събеседване целящо да определи планинарския опит на кандидата.

ВАЖНО!!!

Курсът за планински водачи предполага да имате планинарски опит и лична екипировка. Също така, трябва да планирате време, обучението е доста ангажиращо.

Начало на курса:

 • Стандартният курс започва през пролетта
 • Модулният курс започва през пролетта и през естентта

Записване:

Издържан входящ тест и платена 2/3 от пълната такса за текущата година.

Обучение:

Обща продължителност около 18 м . за курсовете започващи през пролетта и 12 месеца за курсовете започващи през есентта.
Съдържа теоретична част, практическа част и текущи контроли.
Разделено е в 2 семестъра (летен и зимен).
Лекциите се провеждат основно онлайн.
Практиките се провеждат през уикенд (стандартен курс) или на модули (модулен курс) от няколко поредни дни.
Избираеми учебни часове – в рамките на 60 часа могат да се посещават допълнителни модули като „катерене“, „ски“,
„гъби“, „птици“, „оцеляване“ и т.н.
Завършва с държавен изпит по теория и практика на професията, който се провежда през месец септември всяка година.

Наименование на професионалното направление и код:
Пътувания, туризъм и свободно време, код 812

Наименование на професията и код: Планински водач, код 812020

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Туризъм, код 8120201, степен на професионална квалификация – ТРЕТА

 • Срок на обучение: до 18 месеца
 • Общ брой часове за квалификация по основната специалност: 960 часа
 • В това число задължителна подготовка:
  • Брой часове по теория: 212 часа
  • Брой часове по практика: 620 часа
  • Брой часове за текущи контроли и държавен изпит: 44 часа
  • Брой часове по свободно избираеми предмети : 60 часа
 • Форма на обучение: дневна
 • Организационна форма: квалификационен курс

гр. София, Май 2022 г.

МОДУЛ 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

Теори 

я

Практи ка

Текущ  

конторл

ОБЩО  

ЧАСОВЕ

Обща професионална  погготовка

ЗБУТ 

  

4

Икономика и  

предприемачество 

12 

  

12

Екология 

  

8

Организация на туризма и  работния процес

Правна рамка 

  

8

ПСС 

  

4

Същност и значение на  алтернативния туризъм 

  

4

Инциденти при  

планинското водене

  

4

Риск мениджмънт 

  

8

Съставяне на  

туристическа програма

 

12

Задаване на рамка на  планинското водене

 

16 

 

16

Екипировка 

  

8

Екскурзоводство 

24 

 

32

Топография и навигация 

Ориентиране и GPS 

12 

48 

64

Навигация в зимната  планина

 

24 

 

24

Долекарска помощ 

Медицина 

12 

48 

64

Панинарство – лятно 

Хижи 

 

28 

 

28

Въжен курс 

 

24 

 

24

Въжени техники и  

сигурност

24 

32

Голяма лятна практика 

 

36 

 

36

Лятно задание 

 

36 

 

36

 

Финална практика 

 

60 

 

60

Метеорология 

 

 

10

Биоразнообразие 

Биоразнообразие 

12 

24 

40

Геология 

Геология 

12 

12 

 

24

География 

География на България 

16 

 

24

 

География на планините  по света

16 

  

16

Оцеляване и бивакуване 

летни биваци 

  

4

зимни биваци 

12 

 

16

Опасности в планината 

  

8

Психология 

Социална психология 

12 

36 

54

Планинарство – зимно 

Движение с котки и  

пикели

24 

 

32

Сняг и снежни лавини 

24 

40

Движение със снегоходки 

 

36 

 

36

Голяма зимна практика 

 

48 

 

48

Зимно задание 

 

36 

 

36

Избираеми учебни часове 

  

60 

 

60

Държавен изпит 

   

24 

24

  

212 

680 

44 

960

 

СПИСЪК НА ИЗИСКВАНАТА ОТ КУРСИСТИТЕ ЛИЧНА ЕКИПИРОВКА
ЗА ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 2024-2025

1. Подходящи туристически обувки според сезона и условията: за летни условия трисезонни, високи или ниски, в зависимост от заданието, за снежни условия – с твърда или полутвърда подметка
2. Подходящо облекло според сезона и условията
3. Туристическа раница с подходящ обем за конкретното занимание (35-45/50 литра)
4. Гети (задължителни за снежни условия)
5. Ръкавици: тънки за летни условия и поне още 2 чифта непромокаеми (с мембрана) за зимни условия
6. Дъждобран (пожелателно) и покривало за раницата
7. Шапка – зимна и шапка за слънце
8. Очила за слънце (за зимни условия и скиорска маска)
9. Крем с висок (50) слънцезащитен фактор
10. Щеки (телескопични)
11. Бутилка за вода, мин. 0,75 л. (бутилка с изолация или термос за зимата)
12. Пакет за оцеляване (запалка, топлоизолиращо фолио…)
13. Лична аптека и шина
14. Сигнална свирка
15. Челник (с резервни батерии)
16. Компас и телефон с GPS навигационно приложение за пеш. туризъм (GPS приемник – пожелателно)
17. Карта на района, където ще се провежда практиката (с най-едрия възможен мащаб от наличните на пазара).
18. Бележник и химикал/молив
19. Нож (джобен, най-добре тип „швейцарски”)
20. Алпийска екипировка:
• Помощно въже с диаметър 7мм с дължина 5м.
• Помощно въже с диаметър 5-6мм от Кевлар или Арамид с дължина 4м или парче лента със същата дължина.
• Зашита лентова примка 120 см.
• Въже – 30 м, динамично, 8-9 мм, стандарт поне „двойно“ въже –
• Примка за самозатягащ възел, минимум 30 см от 5/6 мм Кевлар или Арамид или 6 мм от помощно въже.
• Карабинери – 5 броя:
два без муфа (еднакви)
два с муфа, единия от които HMS
един HMS с двустранно или тройно заключване.

21. Катерачна седалка и каска (само за някои от практиките и ИУЧ, възможно е да се взимат под наем)
22. Пикел и котки – задължителни само за снежни условия (възможно да се взимат под наем). Котките трябва да са съвместими с обувките!
23. Снегоходки – за всички зимни практики (възможно да се взимат под наем).
24. Лавинен комплект – за всички зимни практики: лавинен уред, сонда и лопата (възможно да се взимат под наем)
25. Спален чувал с необходимите за условията характеристики (според програмата на практиката)
26. Постелка (според програмата на практиката)
27. Газов котлон и канче (според програмата на практиката, по един на 2-3 човека)
28. Храна и вода (достатъчни за предвидения престой в планината, в зависимост от личните вкусове и необходимости)

Онлайн форма за подаване на заявление за участие в курсовете

 

Формуляр можете да изтеглите от ТУК.

До
Центъра за професионално обучение
на планински водачи към
Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“

З А Я В Л Е Н И Е

От: ………………………………………………………

ЕГН: ……………………………………………..

               (трите имена на кандидата) 
адрес: ………………………………………………….телефон: ………………………………………

e-mail: ………………………………………………….
моб. телефон: ………………………………..
  
Желая да премина курса за професионално обучение по професията „планински водач“, код 812020 по класификацията на Националната агенция за професионално образование и обучение, трета степен на професионална квалификация.
Форма на обучение: РЕДОВНАМОДУЛНА
                                                       (Заградате предпочитаното) 

Моля да бъда допуснат до входящите тестове за курс за професионално обучение на планински водачи.

Прилагам:
 

1. Медицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведения в Република България.

2. Копие от диплома за завършено средно образование.

3. Ордер за платена такса за разглеждане на документите в размер на 60 лв.

  
София, ……………………….Подпис на кандидата:
                     (дата) 

След завършване на професионалното обучение по професията, обучаемият трябва:

Да знае:

 1. Характеристиките на националния и международния туристически пазар и тенденциите в тяхното развитие.
 2. Нормативната база в областта на туризма в България.
 3. Нормативната база в областта на защитата на природното и културното наследство – както национална, така и международна, засягаща България.
 4. Нормативната база в областта на застраховането свързано с туризма.
 5. Принципите за работа с индивидуални клиенти и малки групи.
 6. Принципите, начините и средствата за оказване на долекарска помощ.
 7. Принципите и начините на организиране и осъществяване на туристическо пътуване.
 8. Принципите за ориентиране и придвижване в различни метеорологични условия и по разнообразни терени.
 9. Съвременната туристическа екипировка, тенденции в развитието на екипировката, методи на използване.

Да може:

 1. Да придружава клиенти в българските планини, културни и исторически обекти.
 2. Да гарантира безопасността и сигурността на клиентите при всякакви условия.
 3. Да оказва долекарска помощ.
 4. Да забавлява клиентите и да ги запознава с характеристиките на българската природа, култура, история и бит.
 5. Да организира и изпълнява преходи с клиенти с различна сложност и специфики.
 6. Да предотвратява, управлява и спомага за разрешаването на конфликти сред своите клиенти.
 7. Да работи с различни видове лична и групова екипировка.
 8. Да консултира и подпомага клиентите при избор и използване на екипировката, както и по различните начини на придвижване в зависимост от ситуацията.

Стандартна

 • Лекции – два пъти седмично, вечерно
 • Практики – всяка втора събота и неделя, целодневно
 • Текущ контрол по всеки модул

Модулна

 • Лекции и Практики в 6 до 8 поредни дни на модули
 • Текущ контрол по всеки модул
 • 3700 лева при заплащане наведнъж в началото на курса.
 • 3900 лева при заплащане на две части – първата част 2600 лева се заплаща при започване на обучението /летен семестър/. Втората част от 1300 лева се заплаща при започване на зимния семестър.
 • 150 лева такса за приемните тестове.

Цената включва:

 1. Обучение в рамките на програмата
 2. Наем на зала
 3. Квалифицирани инструктори
 4. Специализирана екипировка за груповите занимания 

Цената не включва:

 1. Нощувки и храна
 2. Транспорт
 3. Лична екипировка
 4. Планинска застраховка на всеки курсист за времетраенто на курса (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА)

Максимален брой курсисти в група – 14.

Плащане се извършва само по банков път!
Получател: Планини и хора
Сметка: IBAN: BG39 STSA 9300 0028 0399 54
BIC: STSABGSF
В основание за плащане трябва да бъде посочено името на кандидата и „такса обучение за планински водач“

Онлайн
форма за подаване на заявление за участие в курсовете

 

І. Тест по общи познания за България:

 • Необходими пособия – химикал

Тестът е писмен и е с продължителност 2 часа.
Резултатите се съобщават писмено на кандидатите най-късно до 10 дни от
полагането на изпита.

 

ІІ. Тест по физическа подготовка и кондиция
(пешеходен преход + тест трудни терени):

А. Протичане на теста по физическа
подготовка и кондиция:

1. При
явяването си на теста кандидатите трябва да носят необходимата за прехода
екипировка.

2. Кандидатите
се претеглят и им се определя теглото на раницата – 15% от собственото тегло.

3. Раницата
се претегля и се коригира до необходимото тегло.

4. Прави се
устно техническо описание на теста и се посочват местата на контролните постове
и различните упражнения.

5. Дава се
старт на теста.

Б. След приключването на теста се съобщават
резултатите от него. Съгласно Правилника на ЦПО се допускат възражения, по
които Комисията по изпита се произнася веднага.

 

ІІI. Събеседване с комисията.

Целта е да се определи планинския опит и
мотивацията на кандидата.

Кандидата представя на комисията CV с
планинските си прояви, през последните три години.

 

IV. Кандидатите се уведомяват писмено дали
са приети в ЦПО най-късно до 10 дни от полагането на изпита. За обучението се
класират най-добре представилите се кандидати, до запълване на бройката в
курсовете.

За да бъдат допуснати до входящите тестове
кандидатите трябва да представят:

– оригинал и копие от диплома за завършено средно образование (оригиналът се
връща на кандидата).
– медицинско свидетелство, каквото се изисква за участие в състезание
(кандидатстване във ВУЗ) – оригинал.
– документ за платена такса за явяване на входящ тест на стойност 150 лева.
Плаща се по банков път по сметката на асоциацията с основание за плащане
„Такса за участие във входящ тест“.
– планинска застраховка поне за дните на входящият тест определени за
конкретната година или за по-дълъг период. 

– лична карта.

– заявление за участие в курса.

За повече информация пишете на coordinator@planini.eu

 1. Кандидатите за Центъра за професионално обучение на планински
  водачи подават заявление в електронен формат.
 2. Към заявлението се прилага медицинско свидетелство, каквото се
  изисква при кандидатстване във ВУЗ и копие от дипломата за завършено
  средно образование.
 3. Кандидатите заплащат такса за разглеждане на документите и входящи
  тестове в размер 150  лв. по банков път.
 4. Кандидатите, които отговарят на изискванията за прием (навършили
  18 г., завършили средно образование, здрави, подали необходимите
  документи), се допускат до входящи тестове. Съобщават им се датите на
  входящите тестове.
 5. Кандидатите се явяват на тест по общи познания за България.
 6. Кандидатите се явяват на тест по физическа подготовка.
 7. За да бъде приет, кандидатът трябва да има поне половината от
  точките на всеки тест.
 8. Издържалите двата теста се уведомяват писмено от Учебно-методичния
  съвет.
 9. Кандидатите заплащат таксата за обучение, за което им се издава документ.
 10. Заплатилите таксата се разпределят в учебни групи. Съобщава им се
  учебното разписание.
 11. Учебният курс започва. На курсистите се осигурява определена
  групова екипировка, както и учебни помагала. Курсистите си осигуряват сами
  част от екипировката по списък, предоставен от Центъра.
 12. По време на курса се провежда текущ контрол.
 13. След завършване на курса, който трае 18 месеца, се провеждат
  държавни изпити.
 14. Изпитите са по теория на професията „планински водач“ и
  практика на професията „планински водач“. Те се провеждат от
  държавна изпитна комисия.
 15. На успешно издържалите държавните изпити се издава свидетелство за
  професионална квалификация „планински водач“.

Запиши се на курс за планински водачи