Център за Обучение

Обучение по професията „Планински водач“ и допълнителни квалификации „Алпийски водач, „Водач със ски“, „Водач с колело“.

Създаден през далечната 2003 година, учебният център към АПХ е първият лицензиран такъв за обучение по професията и е единствения, чиито дипломи се радват на международно признание.

Защо има нужда от обучение по професията

Планински Водач

Както при всяка една професия и при тази на „планинския водач“ се изискват специфични познания и умения, които се простират доста отвъд това просто да бъдем планинари и да имаме добра физическа подготовка и издръжливост.

Разнообразието на туристическите цели (в планински и селски райони, защитени територии и т.н.) и разнородността на съвременния клиент (по отношение на физическа подготовка, цели, мотиви, култура и т.н.) налагат необходимостта от усвояването на множество знания и развиването на доста специфични умения у професионалния планински водач, за да може той да се справи адекватно със своите задачи и отговорности.

Защо да изберете Нас?

Едва ли можем да изброим всички предимства на Учебният център към „Планини и хора – асоциацията на планинските водачи в България“. 

Обучение на високо ниво

Програмата, изучаваните дисциплини и учебният процес са на най-високото професионално ниво за професията.

Високо квалифицирани преподаватели

Обучението се води от професионалисти в бранша с изключително богат дългогодишен опит като планински, алпийски, ски и вело водачи.

Международна реализация

Процеса на обучение е съобразен със стандартите на международната асоциация UIMLA, което дава право за практикуване на професията във всички страни членки.

Експерти

Първият и водещ учебен център в България с преподаватели и водачи в областта на професията

Обучение

Отговаря на Държавния стандарт за обучение по професията Планински водач

Диплома

Учебния център издава Държавни дипломи по професията Планински водач

Разгледай подробно обученията - планински водач, алпийски водач, водач със ски, водач с колело...

Предстоящ курс 9.09.2024

Какво трябва да можете за да станете водач?

Характеристика

 • да преведе клиентите по избрания маршрут
 • да създава и да се грижи за позитивния климат в групата
 • да помага на хората
 • да смекчава културния шок от сблъсъка на две различни култури , на два различни начина на живот (при работа с чуждестранни туристи)
 • да осигурява оптимално физическо натоварване чрез адекватен избор на темпо и почивки
 • да възпитава клиентите в добро отношение към средата, в която пребивават (природна и културна)
 • да дава личен пример във всяко едно отношение
 • Планинар
 • Физически здрав и издръжлив
 • Психически здрав и стабилен – умее да реагира адекватно в стресови ситуации и да запазва самообладание, да взима бързи и адекватни решения
 • Общителен – умее и обича да общува с хора от различни социални класове и възрастови групи
 • Аниматор – умее да забавлява клиентите и да създава приятна атмосфера
 • Познава и обича природата и културата на страната, в която работи
 • Умее да оказва първа помощ
 • Притежава специфични планинарски умения като движение в разнообразни терени, ориентиране в различни условия, боравене със специфично оборудване (навигационни уреди, лавинни уреди, въжета и т.н)
 • Има задълбочени познания по метеорология, география, геология, ботаника, зоология, история, обичаи, традиции, празници и занаяти, политика, религия и специфични вярвания, смисъл и режими на защитените територии и т.н.