Подай сигнал за нарушение

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Форма за сигнал

Уважаеми колеги и партньори,

Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ призовава всички свои членове, практикуващи планински водачи и граждани да бъдем активни и да съблюдаваме за спазването на законите в държавата ни.

Отдавна е в сила НАРЕДБА No 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ в България. Тя описва точните правила, които определят кой има право да практикува професията и да води групи в планината. За съжаление продължава практиката да се наемат или самонаемат НЕквалифицирани за професията планински водачи. Това може да доведе до нежелани инциденти в планината. Освен това води до намаляване авторитета на професията, нелоялна конкуренция и е явно неспазване на закона!

С тази форма даваме възможност да подадете сигнал за забелязано нарушение.

Ще прегледаме сигнала Ви и ще го публикуваме в сайта (без личните ви данни). Ще го препратим към съответните държавни органи за проверка. Ако сте посочили валидна електронна поща, след изпращането на сигнала ще получите потвърждение за получаването му. Ако получим отговор от проверяващите държавни органи, ще го публикуваме на същата страница под сигнала Ви.

Описание на нарушението


  Условия за подаване на сигнали

  Чрез изпращането на този сигнал Вие декларирате, че приемате условията за подаване на сигнали за нарушения чрез Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“

  Благодарим Ви, че избрахте да подадете сигнал за установено нарушение от планински водач, който практикува професията неправомерно, чрез формата в сайта на Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“. Моля, попълнете внимателно всички полета във формата. След като го изпратите, УС на АПХ ще го прегледа и ще го предаде на компетентните държавни органи, които отговарят за изпълнение на НАРЕДБА No 3 от 7 март 2016 г. и Закона за туризма.

  Сигналът трябва да бъде максимално точен, за да може държавният контролен орган да реагира на него.

  Чрез попълването на този формуляр, Вие упълномощавате Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ да предаде сигнала Ви до Министерство на туризма или други държавни органи, да получи отговор от тях, и да Ви го предаде на посочен от Вас електронен адрес. Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ си запазва правото да провери точността на предоставения от Вас телефон или електронен адрес за обратна връзка преди да обработи сигнала Ви.

  Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ ще запази данните за връзка с Вас, но няма да ги предоставя на трети страни, освен ако това не противоречи на съдебно решение или друга задължаваща правна норма. Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ си запазва правото да сподели съдържанието на сигнала Ви и резултатите от проверката по него с държавни и обществени институции, както и с медиите. Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ не носи отговорност за действията или бездействието на държавните органи, нито за евентуално възникнали последствия от предаването на сигнала Ви към тях. Нашата цел е да допринесем за активното прилагане и спазване на закона, като подпомогнем нашите членове, легитимните планиниски водачи и гражданите в упражняването на контрол и подаването на сигнали към отговорните държавни институции.