Препоръчителни цени

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Препоръчителни цени при наемане на водач в

България

Препоръчителни цени при наемане на планински водач в България

 

Приети от Управителния съвет на сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в Българияна 10.04.2024 година.

Таблица с минимални препоръчителни хонорари за водачите на „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България

Вид занимание  спрямо квалификацията на водача                           

Хонорар на ден

Максимален брой клиенти в една група

Пешеходни преходи – Първо ниво на професията

165 лв.

12 човека

Вело преходи – Първо ниво с допълнение

175 лв.

8 човека

Ски турове – Първо ниво с допълнение

210 лв.

8 човека

Алпийски водач – Второ ниво на професията

255 лв.

В зависимост от терена

*Сумите са нетни, тоест в тях не са включени дължимите върху хонорара данъци и осигуровки, както и разходите на водача за транспорт, храна и настаняване.

Забележки:

Заплащането е минималното, под което приемаме, че не трябва да работи един правоспособен планински водач.

Как да наема планински водач?

FAQ's

Въпроси и отговори относно как да наемем правоспособен водач.

В НТР (Националния туристически регистър) към Министерство на туризма. Това е официалният списък на правоспособните планински водачи, които имат правото да упражняват професията.  
За членовете на АПХ може да го проверите в страница „Членове“.

Планински водач, Водач със ски, Водач с колело и Алпийски водач.

АПХ не предоставя  услуги за наемане на планински водач. За да си наемете водач от членовете на АПХ може да ни пишете запитване с подробности на е-поща и ние ще го препратим към всички членове на асоциацията.