CPD Семинари

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

CPD Семинари

CPD – Continuing Professional Development семинари на UIMLA

CPD „Continuing Professional Development“ означава „Поддържане на професионална компетентност“ и се провежда в еднодневен или двудневен семинар.

Посещението им е професионално задължение на UIMLA водачите, което позволява да актуализират и усъвременят своите знания и професионални умения. Семинарите за задължителни за всички членове на UIMLA.

Семинари за поддържане на професионална компетентност

Всички членове на АПХ, които членуват в UIMLA имат задължение  да преминават през семинари летен и зимен модул в период на максимум от 5 години.
Темите включени в семинара който се провежда от АПХ:

Летен модул (два дни):

  • Долекaрска помощ
  • Безопасност в планината и поведение в критични ситуации
  • Управление на риска и взимане на решения
  • Стандарти на UIMLA за работа с въже
  • Навигация
  • Правни особенности за УИМЛА по света

Зимен модул (един ден):

  • Лавинна безопасност
  • Долекaрска помощ (специфика в зимната планина)

Допълнитело през годината има он-лайн семинари организирани от УИМЛА. Информация за провеждането и достъп до семинара се изпраща в мейлинг листа на членуващите в организацията.