Партньори

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Кои СмеНие?

текст

Instructor Image
Проект на Планини и хора

КОНЧЕТО

Планински водач първо ниво

Instructor Image
Проект на МТ

МУЛТИМЕДИЯ

Алпийски водач второ ниво

Instructor Image
Бъдещ проект или минал

Проект

Квалификация