Уастие на АПХ в UIMLA

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Участието на АПХ в UIMLA

Участието ни в световната организация на планинските водачи – UIMLA

Още с приемането на „Планинни и хора – асоциацията на планинските водачи в България“ през 2010 г. за пълноправен член в UIMLA, членове на сдружението участваха активно в дейността на международната организация.

Общи събрания

Представители на българската асоциация участват в ежегодните събрания на UIMLA. 

Събрание УИМЛА 2023