Онлайн формуляр

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Форма за записване в курс

Уважаеми кандидати за планински водачи,

Учебния център към сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“ организира входящ тест за подбор на кандидатите за включване в предстоящо обучение по професията „Планински водач“.

С тази форма даваме възможност за подаване на документите онлайн.

Задължително изискуемите документи са следните:
1. Попълнено и подписано заявление. Формуляр можете да изтеглите от ТУК.
2. Медицинско свидетелство валидно за обучение във висши учебни заведения в Република България.
3. Копие от диплома за завършено средно образование.
4. Платежно нареждане за платена такса за входящ тест.
5. Планинарска автобиография, с описани накратко най-значимите Ви преходи, по Ваша преценка, в последните 3 години.
6. Планинска застраховка поне за дните на входящият тест определени за конкретната година или за по-дълъг период.

Формуляр

  Всички лични данни, въведени в този формуляр, се третират като строго поверителни.

  С изпращане на настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам тази Политика за поверителност и тези Общи Условия на Сдружение "Планини и хора - Асоциация на планинските водачи в България.


  Лични данни

  Чрез изпращането на тoзи формуляр Вие декларирате, че приемате условията за обработка на личните данни от сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“

  Благодарим Ви, че избрахте Учебния център към сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“ за Вашето обучение. Моля, попълнете внимателно всички полета във формата.

  Чрез попълването на този формуляр, Вие упълномощавате сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“ да обработва подадените от Вас лични данни за целите и нуждите на обучението. сдружение „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“ си запазва правото да провери точността на предоставения от Вас телефон или електронен адрес за обратна връзка преди да обработване на документите Ви.

  Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ ще запази данните за връзка с Вас, но няма да ги предоставя на трети страни, освен ако това не противоречи на съдебно решение или друга задължаваща правна норма.