FAQ

Често задавани въпроси

Имаш ли Въпроси?

FAQ's

Често задавани въпроси относно обученията провеждани в Учебния център

Изискуемите документи се подават чрез формата за заисване в този сайт или на имейла на учебния център.

Курсовете започват всяка година в началото на пролетта. При голям интерес и много желаещи да се заппишат е възжможно провеждане ина два курса в една учебна година.

Основната разлика е в дните, когато се провеждат практическите занимания. При стандартното обучение те са приоритетно в събота и неделя през седмица. Докато при модулното обучение са един или два пъти в месеца в блокове по 6 до 8 дни последователно.

За всеки отделен курс се съставя конкретна програма за обучение, информация за която се предоставя при обявяване на курса. Обикновено периода на обучение от кандидатстването до явяване на държавен изпит трае около година и половина. 

Всички практически занимания е задължително, да бъдат преминати, за да се счита за завършено обучението. Както и да бъдат заверени всички текущи контроли по време на обучението. Ако някоя/някои от тях бъдат пропунати, обучващият се има право в рамките на следващите два курса да се яви отново. 

След завършване на обучението в рамките на курса за планински водачи първо ниво, обучаемият полага Държавен изпит пред комисия. След успешното преминаване на този изпит, получава диплома за квалификация по професията. За да има правото да работи като планински водач, завършилият обучението трябва да се яви на последващ изпит пред Министерство на туризма за придобиване на правоспособност да упражнява професията планински водач. И да подаде документи за вписване в Националния Туристически Регистъра на планинските водачи.

Преподавателския екип, водещ обучението, се състои от доказали се преподаватели, активни планински водачи, биолози, геолози и други професионалисти от дадена сфера.

ЛИНК към страницата с преподаватели