Политика за поверителност

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Политика за поверителност

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Чрез настоящата Политика за поверителност ви информираме за нашите практики, които прилагаме при защитата на данните ви и за вашите права, които имате относно събраните лични данни от АПХ.

Ако имате въпроси, можете да се свържете с нас, като изпратите имейл до us@planini.eu.

Кои Сме Ние?

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“, ЕИК: 121683148, със седалище и адрес на управление в гр. София 1000, бул. Александър Стамболийски № 20, бх. Б, ap. 29, тел.: +359 893 090306, e-mail: us@planini.eu, уеб сайт: https://planini.eu.

Какви лични данни събираме и защо

В нашият сайт такива данни се събират само след изрично съгласие на потребителя чрез формата за контакт и формата за запитвания и подаване на сигнали към АПХ и за обучение в Учебния център към АПХ.

Форма за контакт

Данните, които се попълват в контактните форми на planini.eu включват email за отговор, телефон за контакт и съобщение. Те се приемат само след изрично съгласие на потребителя. Изпращат се до наша пощенска кутия, където се съхраняват в пощенския сървър до премахването им.

Бисквитки

Бисквитките представляват малък пакет информация, който се изпраща от уеб сървър към Вашия Интернет браузър, а след това се връща от браузъра всеки път, когато той получава достъп до същия сървър.
Една бисквитка остава записана в компютъра на потребителя за използване при следваща сесия, но може също така да се използва само в рамките на една сесия и да бъде изтрита в края на сесията. Бисквитките могат да бъдат изтрити от потребителя по всяко време от настройките на браузъра.

Вмъкнато съдържание от други уебсайтове

Статиите на този сайт могат да бъдат вградени (видеа, изображения, съдържание и т.н.). Вграденото съдържание от други сайтове приема и се държи с посетителя на сайта като с посетител на собствения си сайт.

Тези сайтове могат да събират данни за вас, да използват бисквитки, да вграждат допълнителни инструменти за статистика от трети страни, да следят как работите с тези инструменти включително как потребявате вградено съдържание ако имате профил и сте влезли в него на сайта.

Анализ

За анализ на посещаемостта в нашия сайт използваме инструмента за анализ Google Analytics. Google Analytics представлява уеб услуга, предоставена от Google Inc. за съставянето на детайлна статистика за посетителите на уебсайтове. 
Събраната там информация може да се използва само и единствено от екипа на planini.eu с цел подобряване на съдържанието на сайта.

Обучение в УЦ

Данните, които събираме от Вас включват: три имена, ЕГН, адрес, мобилен телефонен номер, актуална електронна поща (e-mail), образование. 

Разкриване на Ваши данни пред трети лица

АПХ разкрива вашите лични данни само в следните случаи:

 • само пред държавни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставяме лични данни по силата на закон;
 • на лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни;
 • за НАПОО за издаване на държавни дипломи, след преминато обучение, издавани от Учебния център към АПХ.

Медия

Ако качвате изображения на уебсайта, трябва да избягвате качването на изображения с включени вградени данни за местоположение (EXIF GPS).

Период, в който съхраняваме личните ви данни.

Вашите лични данни се съхраняват за срока, определен в действащите закони, в зависимост от целта, за която са събрани от АПХ.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме, анонимизираме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

Вашето право на достъп и получаване на информация и корекция

 • Имате право да поискате достъп до вашите лични данни по всяко време.
 • Имате право да знаете какви лични данни обработваме за вас и за какво ги използваме, как ги съхраняваме.
 • С настоящата Политика за поверителност ви уведомяваме по какъв начин обработваме личните данни и как ги съхраняваме.
 • Също така, имате право да поискате АПХ да коригира всякакви неточности в личните ви данни.

За корекция или достъп до данните си можете да осъществите по всяко време след като ни пишете на us@planini.eu.

Право да бъдат изтрити вашите лични данни „да бъдеш забравен“

При определени обстоятелства вие имате право да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити. Такива обстоятелства са:

 • личните ви данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • в случай че сте оттеглили съгласието си за обработване на личните ви данни;
 • ако личните ви данни се обработват незаконосъобразно;
 • в случай че сте възразили срещу обработването на личните ви данни;
 • други случаи, предвидени в законодателството, уреждащо защитата на личните данни.

Право на жалба

В случай че сметнете, че нарушаваме вашите права, може да се свържете с нас, за да проверим въпроса на имейл: us@planini.eu.

Също така имате право и да подадете жалба пред Комисията за защита на личните данни:

Комисия за защита на личните данни:

 • Уебсайт: www.cpdp.bg
 • тел. за контакт 02/91 53 518
 • ел. поща: kzld@cpdp.bg
 • адрес: гр. София, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Актуализация

Настоящата декларацията се ревизира и актуализира от нас регулярно, с цел да сме максимално ясни, точни, прозрачни и да обхванем нововъзникнали при нас промени (в случай на необходимост).

Дата на последната й актуализация – 02.12.2021 г.