За Нас

Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България

Сдружение Планини и хора - асоциация на планинските водачи в България

История и цели

Планинското водене има повече от 200 години история. В България, като професия, то се свързва с дейността на „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“. Учредено на 12.11.1997 г., като доброволно сдружение с идеална цел, то обединява физически и юридически лица емоционално и професионално свързани с планината, с общи професионални и хоби интереси, развитието на планинарската култура, и на познания, чувствителност и грижа към природата на планините и към местните общности, които ги обитават.

Основна цел на сдружението е да превърне професията на планинския водач в една разпознаваема, обществено полезна, уважавана и желана професия. Чрез професионалното израстване на своите членове и техния пример, АПХ насърчава развитието на устойчив и отговорен планински и приключенски туризъм, както и на практикуването на спортове сред природата.

Мисия

Съдейства за повишаване на екологичната култура в планината. Подпомага и участва в работни групи за изграждането и подобряването на инфраструктурата, маркировка в планините и на катерачните обекти с цел безопасност. Работи за общественото признание и разбиране на планинското водене като защитена професия. Да бъде в полза на планинарската култура, като част от културата в туризма, за създаване на адекватни очаквания сред потребителите и повишаване на планинската култура.

Дейности на Сдружението

Следвайки своята мисия и цели, АПХ и неговите членове участват в проекти, инициативи, работни групи и провеждат специализирани курсове с цел повишаване професионалната квалификация. 

Развива активна международна дейност, като представлява своите членове и България в UIMLA – Международният съюз на асоциатиите на планинските водачи придружители в планината (International Mountain Leaders)

Сдружението осъществява своята дейност в сътрудничество със сродни институции и организации, работещи за опазването на планините и развитието на планинския туризъм и специализирана инфраструктура, като планинска маркировка, хижи и др.

Сдружението подпомага своите членове като:

 • Провежда обучителни семинари за „Поддържане на професионална компетентност“ по международен стандарт на УИМЛА за актуализиране и усъвременяване своите знания и професионални умения;
 • Работи по правната рамка на професията и в полза на решаване на проблеми пред нейното практикуване;
 • Ангажира институциите с прояви и казуси представляващи незаконно практикуване на професията;
 • Поддържа актуална „Етична харта на планинския водач“, приета на ОС през 2019 година;
 • Подкрепя събития свързани с планинарската култура в България;
 • Извършва консултантска дейност;
 • Провежда срещи с институции като Министерство на туризма, Министерство на околната среда и водите, Министерство на регионалното развитие и благоустройство и други институции.

Органи на Сдружението

Управителен съвет

Любомир Попйорданов (портрет)

Любомир Попйорданов

председател, преподавател в УЧ към АПХ

Анастас Величков - Таско (портрет)

Анастас Величков 

планински водач, преподавател в УЦ към АПХ

Георги Палахутев (400x300)

Георги Палахутев 

планински водач, екскурзовод, преподавател в УЦ към АПХ

Александър Серафимов (портрет)

Александър Серафимов

планински водач

Николай Павлов (02)

Николай Павлов

планински водач, преподавател в УЦ към АПХ

Органи на Сдружението

Контролен съвет

Лого на Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Веселин Станев

председател, планински водач

Явор Стоянов (портрет)

Явор Стоянов

планински водач

Мартин Младенов

планински водач

Любомир Попйорданов

Съвети на Председателя

Планините са наш дом и извор на вдъхновение. Нека оставим техните подстъпи, его и съревнование да бъде в полза на тържеството на най-добрите идеи. Природата на планините е под угроза и трябва да дадем най-доброто от себе си, за да ги опазим и да ги предадем  по-чисти, с по-богата флора и фауна на поколенията след нас. 

Любомир Попйорданов
Председател на УС
Професията Планински водач

Нашата визия

Да превърнем българските планини в едно обичано и желано място за активен и приключенски туризъм, където законите се уважават, а между професионалистите водещи са отношенията на взаимопомощ и респект, с водещото участие на професионалните планински водачи.

Нашата представа за планинския водач

 • Той познава, обича и умее да представя България – нейната история, култура и природа.
 • Той общува с планината, а не я консумира.
 • Той е енергичен, организиран и точен в работата си.
 • Той има самочувствие и вярва в себе си.
 • Той поставя над всичко сигурността и успеха на Вашето пътуване.
 • Той поема отговорност за решенията си и гарантира Вашето здраве и живот.
 • Той ще Ви направи по уверени и по знаещи и ще запази у Вас желанието да пътувате по един различен начин.
 • Той е човекът на когото можете да се доверите.
Най-голямата гилдия на Планински водачи

Единственото и най-голямо сдружение на планинските водачи в България.

Възможност за членство в UIMLA

Всеки член на асоциацията може да стане член и на международната асоциация на планинските водачи UIMLA.

Водещ Учебен център за планински водачи

Подготвяме бъдещите планински водачи на най-високо ниво, ползвайки и опита на международните ни колеги.

Банкова сметка

IBAN: BG39 STSA 9300 0028 0399 54 – Банка ДСК АД
BIC (банков идентификационен код): STSABGSF