УМС

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ

Кои Сме Ние?

Учебно-методичен съвет

Виолета Вълкова - Директор УЦ (400x300)

Виолета Вълкова

Директор на ЦПО, психолог, преподавател в ЦПО

Момчил Дамянов (02)

Момчил Дамянов

Преподавател в УЧ към АПХ, планински и алпийски водач

Тихомир Димитров

Тихомир Димитров 

Преподавател в ЦПО, образователно и квалификационна степен доктор, IFMGА планински водач

Надежда Карастоянова

Надежда Карастоянова

Преподавател в ЦПО, планински водач

Йонко Христов (портрет)

Йонко Христов

Преподавател в ЦПО, социален педагог, планински водач

Вилета Вълкова - Директор УЦ

Научавай нещо ново всеки ден!

Професията на планинският водач не се ограничава само до познания за планините и пребиваването в тях. Тя е всеобхватна и ежедневно ни предоставя нови и нови предизвикателства. 

Виолета Вълкова
Директор на Учебния център
Качества на професионалния

Планински водач

Нашата представа за планинския водач

  • Той познава, обича и умее да представя България – нейната история, култура и природа.
  • Той общува с планината, а не я консумира.
  • Той е енергичен, организиран и точен в работата си.
  • Той има самочувствие и вярва в себе си.
  • Той поставя над всичко сигурността и успеха на Вашето пътуване.
  • Той поема отговорност за решенията си и гарантира Вашето здраве и живот.
  • Той ще Ви направи по уверени и по знаещи и ще запази у Вас желанието да пътувате по един различен начин.
  • Той е човекът на когото можете да се доверите.
Експерти

Първия и водещия учебен център в България с водещи преподаватели и водачи в областта на планинското водене

Обучение

Отговаря на Държавния стандарт за обучение по професията "Планински водач"

Диплома

Учебния център издава Държавни дипломи по професията "Планински водач"

Сертификат за ЦПО

Сертификат
Сертификат