Планини и Хора

Асоциация на планинските водачи в България

История

Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ е учредено на 12.11.1997 г., като доброволно сдружение с идеална цел, то обединява физически и юридически лица емоционално и професионално свързани с планината, с общи професионални и хоби интереси, развитието на планинарската култура, и на познания, чувствителност и грижа към природата на планините и към местните общности, които ги обитават.

Асоциация на Планинските Водачи в България

Общност от истински професионалисти, стремящи се да утвърдят професията и направят пребиваването в планините безопасно и приятно.

Водещата Асоциация в България

Организацията с най-голям принос за създаването и развитието на професията планински водач.

Възможност за членство в UIMLA

Всеки член на асоциацията може да стане член и на международната асоциация на планинските водачи UIMLA.

Най-голямата гилдия на водачи

Единственото и най-голямо сдружение на планинските водачи в България.

Обучение по професия Планински водач

Учебен център

През 2003 г. се създаде първият Център за Професионално Обучение на планински водачи в България към Асоциация „Планини и хора“ в гр. София. Подготвяме бъдещите планински водачи на най-високо ниво, полвайки и опита на междунаросните ни колеги.

Експерти

Първия и водещия учебен център в България с опитни преподаватели и водачи в областта на планинското водене

Обучение

Отговаря на Държавния стандарт за обучение по професията Планински водач

Диплома

Учебния център издава Държавни дипломи по професията Планински водач

Разгледай подробности за обученията. Стани професионален планински водач!

Предстоящ курс 9.09.2024

Подай сигнал за нарушение

В Наредба No 3 от 7 март 2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „Планински водач“ в България са описани точните правила, които определят кой има право да практикува професията. За съжаление продължава практиката да се наемат или самонаемат НЕквалифицирани планински водачи. Това може да доведе до нежелани инциденти в планината. Освен това води до намаляване авторитета на професията, нелоялна конкуренция и е явно неспазване на закона!

Проекти

Управителните органи и членовете на асоциацията активно участват в разработката и изпълнението на обществено полезни дейности и такива, свързани с професията на планинския водач. 

Професията планински водач (365x240)
ПРОФЕСИЯТА

планински водач

Развитие на учебния център към асоциацията, участие във всички промени и развитие на нормативната уредба за професията на планинския водач, обучение и непрекъснато повишаване нивото за подготовка на бъдещи планински водачи.

Кампания на Райфайзен Банк "Избери за да помогнеш"
заслон "КОНЧЕТО"

Проект на „ПЛАНИНИ и ХОРА“ – асоциация на планинските водачи в България за „Обновяване на заслон Кончето“ в Национален парк „Пирин“ чрез дарителска кампания 2016-2018

опик
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
BG16RFOP002-2.010-0002

Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони 2014-2020