Планини и Хора

Асоциация на планинските водачи в България

История

Сдружение „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“ е учредено на 12 ноември 1997 г. като доброволно сдружение с идеална цел на физически и юридически лица, обединени от общи професионални и хоби интереси, свързани с планината и природата.

Асоциация на Планинските Водачи в България

Общност от истински професионалисти, стремящи се да утвърдят професията и направят пребиваването в планините безопасно и приятно. И ОЩЕ…

Най-голямата гилдия на Планински водачи

Единственото и най-голямо сдружение на планинските водачи в България.

Възможност за членство в UIMLA

Всеки член на асоциацията може да стане член и на международната асоциация на планинските водачи UIMLA.

Водещ Учебен център за планински водачи

Подготвяме бъдещите планински водачи на най-високо ниво, полвайки и опита на междунаросните ни колеги.

Обучение по професия Планински водач

Учебен център

През 2003 г. се създаде първият Учебен център за професионално обучение на планински водачи в България към Асоциация „Планини и хора“ в гр. София.

Експерти

Първия и водещия учебен център в България с водещи преподаватели и водачи в областта на планинското водене

Обучение

Отговаря на Държавния стандарт за обучение по професията Планински водач

Диплома

Учебния център издава Държавни дипломи по професията Планински водач

Разгледай подробности за обученията. Стани професионален планински водач!

Предстоящ курс 11.05.2024

Проекти

Управителните органи и членовете на асоциацията активно участват в разработката и изпълнението на обществено полезни дейности и такива, свързани с професията на планинския водач. 

Професията планински водач (365x240)
ПРОФЕСИЯТА

планински водач

Развитие на учебния център към асоциацията, участие във всички промени и развитие на нормативната уредба за професията на планинския водач, обучение и непрекъснато повишаване нивото за подготовка на бъдещи планински водачи.

Кампания на Райфайзен Банк "Избери за да помогнеш"
заслон "КОНЧЕТО"

Проект на „ПЛАНИНИ и ХОРА“ – асоциация на планинските водачи в България за „Обновяване на заслон Кончето“ в Национален парк „Пирин“ чрез дарителска кампания 2016-2018

опик
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
BG16RFOP002-2.010-0002

Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони 2014-2020