Проект на МТ

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

опик
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
Създаване на онлайн турове и презентации

Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Участие на АПХ в процедура за ОП към Министерството на Туризма

Създаване на онлайн турове и презентации

Предмет на обществената поръчка:

„Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с четири обособени позиции“

Какво трябва да знаете, за да участвате в проекта?

Проект BG16RFOP002-2.010-0002 приключи в края на 2022 г. Информация за дейностите и постигнатите резултати от него, можете да видите в специалната страница за това. 

Информация относно изработката на

Онлай Тур

 • Указания и съвети за изработване на турове и презентации
 • Технически изисквания
 • Заявените теми за изработка на турове и презентации
 • Критериите за приемане и оценка на изпратените материали
 • Етапите на изпълнение
 • и други …

ВАЖНО: нека да е ясно, че не се очаква да разработваме само маршрути. Имате право да представите и обект.
1. Онлайн турът е пешеходен или приключенски тур или пешеходна обиколка на забележителност или
природен обект в планинска среда (турът би могъл да бъде и такъв със ски, колело, катерене, или тур с
наблюдение на животински и/или растителни видове, геология и т.н.).
2. Запис на български език (допустимо е използването на смартфон) от проведен тур по смисъла на т.1 или
пешеходна обиколка на забележителност или природен обект в планинска или природна среда.
3. Не се допуска представянето на маршрути и обекти в резервати по немаркирани пътеки. Може да
представяте места, до които не водят маркирани пътеки, но те следва да са извън резервати или да
минават по техните граници.
4. Времетраене от 3 мин до 4 мин, вкл. заставките и визуалните изисквания на Министерството.
5. Формулирана ключова теза. Има се предвид заглавие, тема на онлайн тура. Например „На покрива на
Балканите – вр. Мусала“, „Винен тур из Средна гора с колело“, „Северната стена на Мальовица“.
6. Въведение – включващо представяне на изпълнителя и кратка информация за темата.
7. Изложение – представяне на дадения пешеходен или приключенски тур, забележителност или природен
обект.
8. Изпълнението да съдържа фактологическа пълнота и коректност, актуалност и достоверност, логика и
системност, ясно структуриране на представената информация и логичност на изложението, да съдържа
интересни факти.
9. Заключение.
10. Изисквания към представената информация – краткост, яснота на формулировките, необходимото
количество фактически материали, наличност на информация по темата, пълно разкриване на темата,
литературен език.
11. Изискване за снимане: хоризонтални видеа! Ако снимате със смартфон използвайте настройки за висока
резолюция. ВАЖНО: към момента все още не разполагаме с минималните технически изисквания за
онлайн тур (резолюции, пиксели и т.н.); щом ги получим от Министерството ще ги споделим с вас.
12. Представяне на поне 1 брой местен продукт или услуга на МСП (малки и средни предприятия),
релевантен за реклама на туристически район, който не съдържа рекламни надписи, лога и други форми
на реклама на трети страни. Трябва само да бъде маркирано наличието на дадено МСП или дадена
туристическа услуга в района на представяната тема. Например: Чучул камък се намира в землището на
с. Овчарово, община Харманли. До него се стига ….. По пътя за Чучул камък, в близост до селото, можете
да си закупите прекрасен боров мед от местните жители, или да посетите местния ресторант, където ще
ви сервират баница. Това може да изговорите на видеото като снимате общ изглед на ресторанта за
няколко секунди (или на човека, който продава мед) – БЕЗ директна реклама с имена и лога на обекта, и
БЕЗ данни като точен адрес, телефон, имена на собственици и т.н.
13. Идеи за МСП и туристически услуги, които може да представите в онлайн тур: местни продукти, които
могат да бъдат закупени от туристите (мед, сладка, млечни продукти, плодове, зеленчуци, други
традиционни и натурални продукти; местен пазар би било добро попадение). Музейни сбирки (галерии).
Ферми, мандри, винарни, цехове за килими (които могат най-малкото да бъдат посетени, а в идеалния
случай да се закупят продукти на място). Наем на колела, каяци, ски, снегоходки. Конен туризъм и
всякакви други форми на алтернативен туризъм, вкл. наблюдение на животни и птици. Къщи за гости и
семейни хотели, ресторанти и механи, къмпинги. Транспортни услуги (таксита, достигане до обекта с
влак, теснолинейка, лифт). Услуги на алпийски водачи, на вело водачи, на ски инструктори, на спелеолози
и т.н. Информационни, посетителски центрове. Ежегодни събития и фестивали. Трябва да бъдат
представени точно и коректно, но БЕЗ директна реклама.
2
14. Популяризиране на малко познати дестинации – изискването е препоръчително, но това е напълно
относимо към всеки продукт, който се разгръща в Западните покрайнини, по границите на България,
включително из Дунавската равнина. Да не забравяме Черноморския бряг, Лудогорието, Добруджа и
Източните Родопи.
15. В началото и края на всеки онлайн тур ще има няколко секунди с обща информация (т. нар. заставки и
визуални изисквания на Министерството), която ще е еднаква за всеки онлайн тур. Това НЯМА да
изработвате вие. Вие правите само видеото от даденото място.
16. НОВ КРАЕН СРОК за избор на теми в един от деветте туристически района: 01.10.2021 г.
Моля, посочете 10 до 30 теми, по които ще работите. Бройката включва и темите ви за онлайн
презентации (изискванията за тях вижте в края на този документ).
17. Трябва да изработим общо 740 онлайн тура и 740 онлайн презентации. Тяхното създаване и отчитане
трябва да стане текущо в рамките на следващите 7 месеца. Отчитането и съответно финансовото им
разплащане става на пакети от общо 200 броя. Един добър начален срок за подаване на изпълнени
продукти е 15.11.2021 г., тъй като не можем и ние като организация в АПХ да поемем всичките 1480 броя
наведнъж. В момента се опитваме да предоговорим крайния срок (да го удължим), но нека сега да
приемем, че той е 15.03.2022 г. за най-последно подадените онлайн тура и онлайн презентации.

По-долу ви предлагаме само идеи за вашата предварителна подготовка, която вярваме, че е ключ към постигане на добър резултат на терен.
1. Решете каква точно ще е темата: пешеходен (вело, катерачен, ски, ботаника, птици др.) тур по даден маршрут, или пешеходна обиколка на забележителност или природен обект в планинска среда.
Подсказваме ви отново, че нямате много време (максимум 4 мин). Например, ако снимате маршрут до връх е достатъчно само да покажете неговото изкачване (без слизането). Онлайн тур за дълъг кръгов планински маршрут е голям труд и ще ви отнеме много време. Решавате вие.
2. Изберете си райони, които са близки един до друг; райони, в които има много атракции. По този начин бихте успели да направите повече от един продукт на ден. Например: в района на с. Гела може в рамките на ден да изработите три онлайн тура: 1. пешеходен тур от с. Гела до вр. Турлата; 2. пешеходен тур от с.
Гела до параклис Св. Илия (мястото, където се провежда гайдарския фестивал); 3. Пешеходна обиколка на руините на ранновизантийската базилика над с. Гела (да, може да представяте културно-исторически паметници стига да се намират в планинска среда). Около Гела има освен това идеални вело условия.
3. Направете си план за работата на терен, по часове.
4. Решете в кой момент какво ще снимате и какво ще говорите.
5. Решете как ще се движите и кога ще снимате по маршрута. Например: кои склонове са огрени преди обяд, кои следобед.
6. Съберете материали за обектите и ги научете. Мислете за тяхното представяне под формата на беседа; все едно че говорите пред туристи. Не подценявайте тази точка! Подгответе кратки беседи с интересни, не взети от Уикипедия данни… Уикипедия съдържа понякога базисна и често неточна информация!
7. Вземете си компания.

1. Правете опити. Много опити. Пускайте си опитите, гледайте ги, слушайте ги. Така ще разберете кое е добро и кое не. Преди да станете добри ще мине време. Търпение с първия и втори опит!
2. Отидете на терен едва, когото сте напълно готови с вашата концепция и с беседите. Не забравяйте, че отиването на терен ви коства време и средства. Надали ще имате възможност да се върнете на мястото, за да направите втори опит. Добра подготовка = повече от един изработен продукт на ден!
3. При снимане на пешеходен тур избягвайте да правите видеа с продължителност над минута и половина; има се предвид на отделна част. При снимане на пешеходна обиколка на забележителност/природен обект в планинска среда може да правите видеа и от по две минути.
4. Когато снимате хора по-добре не ги снимате в лице, за да няма след това претенции от страна на сниманото лице.
5. Дръжте смартфона с две ръце; здраво и стабилно и винаги хоризонтално. ВАЖНО: местете бавно камерата/телефона, за да не размазвате пейзажа. Кратки отсечки от панорама и детайли са важни.
6. При снимане започнете да говорите около 3 секунди след като сте натиснали бутона за старт.
7. Когато приключите да говорите изчакайте около 3 секунди и чак тогава натиснете край.
✓ Тези 3 секунди са много важни. Първо, всеки смартфон започва да снима със забавяне (тоест, снимането не стартира в момента, в който натиснете старт). Второ, тези „свободни“ няколко секунди ще облекчат работата по обработката и „слепването“ на отделните видеа, за да стане завършен онлайн тур.
8. Мислете за светлина: опитвайте се да избягвате снимане на пейзажи, които имат много светли (огрени от слънцето) и много сенчести части в един и същ кадър. Едното от двете със сигурност няма да се вижда добре. Най-вероятно ще снимате със смартфони, а те не се представят добре при сянка.
9. Пазете се от паразитни шумове: вятър, течаща вода (река, водопад, чешма). Ако искате да снимате на място, което има подобни шумове, минимизирайте говоренето там (говорете по-високо), или въобще се откажете от говорене. Говорете преди стигането до такива места и после ги покажете в кадър.
10. Говорете стегнато, но не много бързо. Говорете ясно. Имайте за цел смартфонът да е близо до вас, когато говорите, за да се чува по-добре и по-ясно.
11. Първият кадър направете от началото на маршрута. Този кадър има за цел да покаже кой сте и къде сте. Включва се представяне на изпълнителя и кратка информация за темата (ако е пешеходен маршрут кажете къде започва и къде завършва, къде протича – коя планина и т.н.). За вашето представяне: име и фамилия, ниво на професията и друга специализация (планински/алпийски водач) и член на „Планини и хора“, асоциация на планинските водачи в България (ако сте член разбира се). В първия кадър трябва да се вижда вашето лице! Визуалното участие на автора е задължително, но е достатъчно това да бъде само в първия кадър. Снимайте първия кадър на тихо място!
12. Препоръчваме ви всички кадри след първия да снимате лично вие и вие да говорите. По този начин вашият глас ще се чува най-добре.
13. Всички кадри след първия и последния трябва да покажат най-доброто от маршрута, забележителността или природния обект. Снимайте само най-готините места по тура и нищо друго.
14. Помислете къде ще представите някое МСП (поне едно). Най-добре в близост до него, за да може да го снимате (но без директна реклама!).
15. Последният кадър направете в края на маршрута. Тогава кажете техническите параметри на маршрута: денивелации, разстояние, време за преминаване, степен на трудност. Ако сте на връх кажете къде се намира, как се казва, колко е висок, какво се вижда от него.
16. Ако планирате друг да ви снима на терен, то споделете всички тези насоки с него/нея.
17. ВАЖНО: съветваме ви да снимате не повече от 7-8 мин суров материал за един онлайн тур. Не режете и не снаждайте отделните части, които сте снимали. Този въпрос ще изясним на по-късен етап.

За финал и мотивация… погледнете видеото по-долу. То е изработено от Министерството на туризма с участието на Мануела Димитрова (планински водач и екскурзовод). Ние не гоним подобно техническо качество, защото
нямаме такъв бюджет. Видеото обаче е добър пример за кратко представяне на обекти в Източни Родопи с достатъчно интересна информация – стегнато, точно, ясно, конкретно и заинтригуващо.
https://www.youtube.com/watch?v=D2MalqVwtgA

Сега само снимайте и събирайте суров материал (складирайте видеата на
сигурно място; имайте предвид, че това са тежки файлове, които могат да достигнат 1 GB и доста повече). Не режете и не снаждайте отделните части, които сте снимали. Този въпрос ще изясним на по-късен етап.

На последно място, но не по значение, искаме да ви информираме относно авторските права. Авторските и сродни права върху произведения материал се преотстъпват от авторите (т.е. от вас) на Министерството на туризма. Авторските права върху всички продукти и изходни материали, създадени във връзка с изпълнението на настоящия проект, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайните на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на
поръчката, принадлежат изцяло на Министерството на туризма, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Министерството на туризма има право да използва всички продукти и изходни материали без разрешение на автора. Министерството на туризма предвижда изготвените материали (онлайн турове и онлайн презентации) да бъдат публикувани на сайта https://bulgariatravel.org/ и други собствени канали на същото министерство. Изпълнителите нямат право да предоставят и разпространяват изготвените продукти и изходни материали от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка освен с изричното писмено разрешение на Министерството на туризма.

ВАЖНО! В края на 2023 г. след приключването на проекта и проведени разговори с МТ получихме разрешение създадените онлайн турове и презентации да бъдат използвани от авторите им.

Информация относно изработката на

Онлайн Презентация

 • Указания и съвети за изработване на турове и презентации
 • Технически изисквания
 • Заявените теми за изработка на турове и презентации
 • Критериите за приемане и оценка на изпратените материали
 • Етапите на изпълнение
 • и други …

ВАЖНО: нека да е ясно, че не се очаква да разработваме само маршрути. Имате право да представите и обект.
1. Онлайн презентацията е запис на български език от излъчено представяне на презентация (от типа на PowerPoint) чрез онлайн платформи със свободен достъп.
2. Презентацията е представяне на туристическа тема в планинска среда. Например: пешеходен или приключенски тур, забележителност (от природното или културно-историческо наследство) или природен обект. Би могло да бъде освен тур също някаква природна забележителност, някоя планина, някой впечатляващ връх, флората / фауната / геологията в даден планински регион и т.н. Относно резерватите виж т. 3 от критериите за онлайн тур.
3. Времетраене до 10 мин; минимум 4 мин. Това се отнася за записа на излъченото представяне на презентацията.
4. Брой слайдове: 10 или малко повече.
5. Формулирана ключова теза. Виж т. 5 от критериите за онлайн тур.
6. Въведение. Виж т. 6 от критериите за онлайн тур.
7. Изложение – представяне на темата на презентацията. Виж т. 8 от критериите за онлайн тур.
8. Заключение.
9. Изискания към слайдовете – четлив текст, използване на книжовен (литературен език) без правописни грешки, единен стил на оформление. Виж т. 10 от критериите за онлайн тур.
10. Представяне на поне 1 брой местен продукт или услуга на МСП. Виж т. 12 и т. 13 от критериите за онлайн тур.
11. Популяризиране на малко познати дестинации. Виж т. 14 от критериите за онлайн тур.
12. В началото и края на всяка онлайн презентация ще има слайд с обща информация, която ще е еднаква за всяка онлайн презентация. Това НЯМА да изработвате вие.
13. Минимален брой лица за участие в онлайн презентацията – 5 бр. и задължително използване на социални мрежи или платформи. Разяснение: Според Министерството на туризма онлайн презентация означава: запис от излъчено представяне на презентация чрез онлайн платформи със свободен достъп. За извършена онлайн презентация се приема запис до 10 минути от излъчено през онлайн платформи със свободен достъп (Zoom meeting, Microsoft teams, Webex или др.) представяне на презентация, съдържаща информация на туристическа тема. Препоръчително е визуалното или гласово участие на изпълнителя на презентацията. За организиране на онлайн презентация авторът следва да обяви покана за участие към определени лица или свободен достъп в избрана от него онлайн платформа (Zoom meeting, Microsoft teams, Webex или др.). В поканата следва да се упомене дата, час на провеждане и линк за достъп до събитието. Посочените платформи имат функция за запис на събитието, който Министерство на туризма ще изисква с цел одобряване изпълнението на съответната онлайн презентация. АПХ пояснява: Докато стигнем до момента на излъчване на презентациите чрез онлайн платформи има достатъчно време, за да измислим и ви представим модел за работа.
14. Важно е снимките, които ще използвате при оформяне на презентацията, да са ваша собственост.
Ако ползвате снимки на други лица, изискайте от тях да ви потвърдят писмено, че разрешават използването на техни кадри за целите на проект BG16RFOP002-2.010-002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“.
15. Срокове: Виж т. 16 и т. 17 от критериите за онлайн тур.

сега само снимайте и/или подбирайте (събирайте) снимки, които ще
ползвате при оформяне на вашите онлайн презентации. Също така оформяйте текстовете на вашите презентации. Не мислете за самото майсторене на презентациите, защото този етап не е на дневен ред.

На последно място, но не по значение, искаме да ви информираме относно авторските права. Авторските и сродни права върху произведения материал се преотстъпват от авторите (т.е. от вас) на Министерството на туризма. Авторските права върху всички продукти и изходни материали, създадени във връзка с изпълнението на настоящия проект, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайните на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на
поръчката, принадлежат изцяло на Министерството на туризма, в същия обем, в който биха принадлежали на автора. Министерството на туризма има право да използва всички продукти и изходни материали без разрешение на автора. Министерството на туризма предвижда изготвените материали (онлайн турове и онлайн презентации) да бъдат публикувани на сайта https://bulgariatravel.org/ и други собствени канали на същото министерство. Изпълнителите нямат право да предоставят и разпространяват изготвените продукти и изходни материали от изпълнението на дейностите по настоящата поръчка освен с изричното писмено разрешение на Министерството на туризма.

ВАЖНО! В края на 2023 г. след приключването на проекта и проведени разговори с МТ получихме разрешение създадените онлайн турове и презентации да бъдат използвани от авторите им.

За финал и мотивация… погледнете видеото по-долу. То е изработено от Министерството на туризма с участието на Мануела Димитрова (планински водач и екскурзовод). Ние не гоним подобно техническо качество, защото
нямаме такъв бюджет. Видеото обаче е добър пример за кратко представяне на обекти в Източни Родопи с достатъчно интересна информация – стегнато, точно, ясно, конкретно и заинтригуващо.
https://www.youtube.com/watch?v=D2MalqVwtgA