Резултати от проект на МТ

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

опик
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
Създаване на онлайн турове и презентации

Проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиране.

Участие на АПХ в процедура за ОП към Министерството на Туризма

Създаване на онлайн турове и презентации

Предмет на обществената поръчка:

„Избор на външни експерти за популяризиране на МСП и ОУТР по проект BG16RFOP002-2.010-0002 „Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони“ с четири обособени позиции“

Какво създадохме в рамките на проекта и какво е неговото значение?

Малко история

  • Как започнахме
  • Как се организирахме
  • Какво направихме
  • Какво постигнахме…

С желание от страна на АПХ да подпомогнем по някакъв начин планинските водачи заради ограниченията покрай пандемията. 

Последваха много разговори, които проведе основно Любомир Попйорданов – с министерство, със сродните екскурзоводски организации, с УС и колеги от Асоциацията, които проявиха желание да се включат. 

УС на АПХ организира много спешна и скоростна организация за събиране на желаещи експерти от редиците на асоциацията, които да се включат в проекта. Освен към наши членове, предложението беше изпратено и към планински водачи и екскурзоводи, които не са наши членове. Събрахме се 114 експерта. 

След няколко месеца срещи и разговори, проекта беше факт. Подписа се договор в края на 2021 година. С това стартира първата фаза, свързана с обмисляне начина ни на работа и търсене на най-добрата организация за изработка на всички 1480 продукта. 

Последваха около два месеца и малко повече, в които изглеждаше, че нищо не се прави. Това беше периода, в който измислихме принципа ни на работа и организацията, които в последствие помогнаха да се справим успешно с всички дейности по проекта. Измислихме начин за изработка на ОП и ОТ. Направихме пробни продукти, написахме указания, започнахме комуникация с всички изявили желание да се включат с изработка на продукти. 

Реалната работа по изработка на продуктите започна през февруари 2022 г. – изпращане на материали от експертите, проверка и редакция от екипа за управление на проекта, подготовка на сесии за представяне на презентациите, записи на презентациите, обработка на видео материалите… и всичко необходимо за финализиране на всеки един продукт. В първите месеци имаше големи притеснения в еккипа, дали е успеем да се справим. Времето беше напреднало много. Продуктите не бяха никак малко. Предстоеше летен период, в който всички имахме ангажименти с групи в планините… 

Следващите 7 месеца бяха доста напрегнати и изпълнени с множество задачи по проекта. Най-продуктивни бяха месеците Март, Април, Август и Септември. Начина на работа и добрата организация доказаха, че „изгубените“ първи месеци, са били много важни. Начина, по който подредихме всичко в началото беше основополагащ за успешното завършване на проекта. 

Без притеснения и дори да изглежда като самохвалство, искам да кажа, че нашите продукти са на най-високо ниво спрямо останалите участващи организации. Нямам информация как изглеждат техните. Правя тези изводи на базата на обратната връзка от колегите в Министерство на туризма, които даваха мнението си. Също и от разговори с колеги от другите три организации, които споделяха как се са се случвали при тях дейностите по проекта. Най-ценното според мен е това, че ние успяхме да се справим с минимална външна помощ. 80-90% от дейностите по проекта бяха дело на наши членове и на екипа по управление на проекта.

– 114 експерта първоначално заявиха желание да участват

– 45 бяха тези, които започнаха да подготвят материали за продукти. С повечето от тях се сключиха договори. 

– 34 експерта реално се включиха в проекта, като предадоха ОТ и ОП. От тях 24 членове на АПХ и 10 лиценцирани планински водачи и/или екскурзоводи, които не са наши членове.

– Бяха предадени 784 ОП от които одобрени, представени и предадени на министерството 740. И съответно 786 ОП от които 740 одобрени, обработени и представени на министерството. А това означава, че имахме възможност за изпълнението на още около 100 продукта – 90 по-точно. 

– Членовете на АПХ направиха – 494 ОП и 508 ОТ => общо 1002 от всички продукти. Останалите 246 ОП и 232 ОТ => общо 478 бяха направени от експертите които не са членове на АПХ. 

– Към момента (15.11.2022 г.) са изплатени 511 ОП и 413 ОТ – общо 924 продукта на обща стойност 124 740 лв. отделно 79 272 лв. за данъци и осигуровки. Общо с 204 012 лв. АПХ и Министерството е подпомогнало експертите, участвали в проекта. 17 988 лв. са платени за външни услуги които включват най-вече монтаж и обработка на ОТ.

– Предстои финализиране на плащанията по проекта и разплащанията от АПХ към експертите. Очакваме плащане в размер на 185 000 лв. без ДДС от Министерството. 

– До края на 2022 г. всички финансови въпроси бяха уточнени и уредени 🙂

Искам да благодаря на всички включили се експерти и на екипа:

Любомир Попйорданов

Георги Палахутев

Димитър Нанчев

Кристина Попова

Диана Иванова

и аз – Анастас Величков – Таско

който направи всичко по силите си, за да се справим с огромното количество задачи по проекта и то на много високо ниво, според мен и според оценката на колеги и Министерство на туризма.

 

Добавената стойност след края на проекта

Създадените 1480 продукта (онлайн видео турове и презентации) са една огромна реклама на България, като туристическа дестинация. От самото начало идеята на проекта е създаването на богата база от материали, които да „разкажат’ на света за нашата родина, за местата, които могат да бъдат посетени, за природтата и забележителностите, с които можем да се гордеем. 

При сключване на договора правата за използване на всички създадени продукти трябваше да са на Министерство на туризма. Благодарение усилията на екипа и най-вече на Любомир Попйорданов, след приключване на проекта получихме разрешение продуктите да се използват и от техните автори. 

Какво означава това? 

Освен реклама на България, този проект даде възможност на участниците в него да получат възможност за рекламиране на собствената си дейност и самите себе си, използвайки създадените от тях продукти. И това е само допълнение към финансовите средства, получени по време на проекта.