Проекти

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Проекти на Асоциацията

Проекти

Исторически най-важният проект на АПХ е създаването на доверие и признание за лицата упражняващи професията планински водач съгласно изискванията на Закон за туризма.

В Периода 2015-2018 г. с доброволен труд, в рамките на масово подкрепена дарителска кампания е монтиран и оборудван чисто нов заслон, на главното карстово било в Северен Пирин, а старият заслон „Kончето“ е свален в долината. 

През 2020 г. АПХ е избрана за страна в голям проект на Министерство на туризма целящ популяризирането на Организациите за управление на туристическите региони, чрез създаване на видео и мултимедийно съдържание от експерти правоспособни планински водачи и екскурзоводи. В рамките на проекта се изработиха 740 видео клипа и 740 презентации покриващи практически всички планини на България и по-интересните природни забележителности включително в полупланинските и селски райони. Проектът завърши успешно през декември 2022 г.

Професията планински водач (365x240)
Професията
Планински водач

Развитие на учебния център към асоциацията. Участие във всички промени и развитие на нормативната уредба за професията на планинския водач. Обучение и непрекъснато повишаване нивото за подготовка на бъдещи планински водачи.

Заслон Кончето
Кампания на Райфайзен Банк "Избери за да помогнеш“
заслон "КОНЧЕТО"

Проект на „ПЛАНИНИ и ХОРА“ – асоциация на планинските водачи в България за „Обновяване на заслон Кончето“ в Национален парк „Пирин“ чрез дарителска кампания 2016-2018

опик
Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"
BG16RFOP002-2.010-0002

Повишаване на капацитета на МСП в сектор туризъм чрез оказване на подкрепа за създаване и функциониране на Организациите за Управление на Туристическите Райони 2014-2020

Резултати от проект на МТ
Онлайн Турове и Презентации

През 2022 г. в рамките на проект към МТ се изработиха 740 видео клипа и 740 презентации покриващи практически всички планини и туристически райони на България. Една безценна реклама на България като туристическа дестинация.