Събрание UIMLA 2024

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Годишното събрание на УИМЛА 2024

Събранието се проведе в близост до град Ленгрис, Германия 2 – 5 Ноември 2023 г. Тази година участвахме на живо, като делегат от България беше Николай Павлов – Никята. Организаторите на събитието бяха VDBS (Германската асоциация).

На 3 ноември, деня преди събранието, програмата беше разделена на две части.

Първата част на деня, преди обяд бе организирано посещение в тренировъчния център на планинските водачи в Германия: mountain rescue training center in Bad Tölz.
Центъра е уникален и е единствения такъв в цял свят. Пресъздава тренировъчна среда за всички видове спасяване, като освен планински акции има и водно пещерно, а също и всички всевъзможни сценарии, включително полигон за спасяване на парапланеристи бедстващи на дърво, евакуиране от кабинкови и седалкови лифтове. Имахме презентации на полигоните в целия център и неговата история. За съжаление няма как да ви преразкажа за какъв мащабен проект става въпрос. (На следващия семинар на УИМЛА за „ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА КОМПЕТЕНТНОСТ“ ще разкажа по подробно).

Втората част на деня, след обяд имаше презентации в залата на хотела.
Това бяха темите на презентациите:

o   Chantal Scohy (Belgium) – IML side practices for a longer career

o   Chikako Iida (Japan) – The relationship between mountains, nature and people in Japan

o   Evelyne Lizama Schmeisser (Chile) – This is the way: Implementation of IML training in Chile

След презентациите се състоя традиционната културна гурме обмяна на характерни за всяка страна храна и напитки.

На 4 ноември се проведе събранието, което започна в 9:00 и завърши в 18:30 часа.

Онлайн взеха участие 6 страни членки, а останалите бяха дошли на място, като имаше на място имаше и представители на Непал, които са аспирант членове на УИМЛА.

По-важните въпроси от дневния ред:

1. Приет е отчета на дейността на организацията.
2. Не беше гласуван приемането на Финансовия отчет, поради непълни данни и организационни проблеми. Допълнително ще бъде изготвен и изпратен за разглеждане.
3. Представяне на докладите за техническите оценка за кандидат членовете на Унгария, Чили и Норвегия.
4. Гласуването за приемането им беше положително и УИМЛА стана с 25 страни и 5 Аспирант страни.
5. Представянето на казуса на Италианското членство, а по конкретно големия конфликт на законовите изисквания и коя организация да е представитела, която да може да дава карти на УИМЛА на нейните членове.
След гласуването бе решено AIML да стане част от техническата комисия на CoNaGAI (единствената оторизирана от държавата организация за провеждането и сертифицирането на водачи в Италия), като съвместна дейност за обученията, които се провеждат от CoNaGAI. Карти и стикери за членството ще се дават от  CoNaGAI.
Предложението бе прието с повече от ¾ гласове за CoNaGAI.
6. Представяне на техническата работилница проведена за уеднаквяване на стандартите за обучение на водачите.
7. Отчет на техническически преглед на UK, който е положителен.
8. Отчет за проекта за мобилност на УИМЛА водачите за легална рабора в страните членки на УИМЛА в Европа.
ЛИНК С ИНФОРМАЦИЯ

От страна на България, след 10 месеца подканване и молби да изпратят информацията, беше получен отговор от МТ на 3 Ноември.

9. Презентация на Грузия за аспирант член. След гласуването е приета за аспирант, с което стана 5 страна аспирант.

10. Избор на нов Прецедател и членове на Управителен съвет.

За кандидатури имаше предложени 2 екипа:

Екип 1: Kevin Oepen (AU)-treasurer, Peter Mienes (NL)-general secretary, François Burthey (FR)-Technical Commission, Chantal Scohy (BE)-vice-president, Joanna Widlarz (PL)-president.

Екип 2: Ian Spare (UK)-president, Marian Anghel (RO)- vice-president, Bill Bailey (CZ)- Technical Commission, Danijela Bucić (HR)- general secretary, Esther Murciano (ES)- treasurer.

Първото гласуване беше за Председател, с 16 гласа за и 7 против бе избран Ian Spare.

Последва отвод от кандидатурите на Peter Mienes, François Burthey, Chantal Scohy, Kevin Oepen.

На последвалото гласуване, останалите кандидатури бяха приети с мнозинство.

11. Гласува се следващото събрание 2024 да бъде по план в Северна Македония през Ноември месец, като точната дата още не е уточнена. През 2025 година България ще бъде домакин на годишното събрание на УИМЛА.