УИМЛА Семинар

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Семинар за поддържане на професионална компетентност

UIMLA

Всички настоящи членове на УИМЛА трябва да преминат през семинар за поддържане на професионална компетентност до края на 2022г, след това всеки си предвижда кога му е удобно да премине пак през семинара в периода от максимум до 5 години.

Новоприетите членове на УИМЛА с марка за 2022г. трябва да планират посещение на семинар в рамките на следващите 5 години.

Целта на АПХ, като задължение към членството ни в УИМЛА, е всички настоящи членове в България да са преминали през този семинар до края на 2022г. След което, ще е валидно условието за преминаване на период от 5 години.

Информация за предстоящия семинар:
Дати:
12-13 октомври : Няма свободни места
26-27 октомври : остават 6 места
30-31 октомври : остават 12 места

Място: Новата зала на АПХ в НСА. 

Програма:

Ден 1 от 9 до 19 ч.
– Медицина с Академия Първа Помощ : Заниманията са ориентирани за надграждане на придобити знания и умения по темата. (получават официален сертификат от Академия първа помощ за преминат курс с брой часове. Ще могат да го използват и за други организации ако им се наложи)

Ден 2 от 9 до 15 ч.
– УИМЛА – особености за ползването и в Европа /Застраховки, регламенти и др./
– Правна рамка на Планинския водач, застраховка /България и по света/
– Безопасност в планината и поведение в критични ситуации /Разглеждане на реални случки/

Цена: 80 лв минимум 15 до максимум 20 участника.

Плащането за участие в семинара се извършва по банков път по сметката на Асоциация Планини и хора
IBAN: BG39 STSA 9300 0028 0399 54 – Банка ДСК АД
BIC: STSABGSF
В основание на превода моля да пишете „Обучение УИМЛА + Имена“

Семинара е отворен за всички членове на АПХ, които искат да си опреснят знанията си.

Бъф на УИМЛА