Галерия

Планини и Хора – Асоциация на планинските водачи в България

Галерия

Международна среща на UIMLA в Ленгрис, Германия, 3-5 Ноември 2023
– презентации, посещение в тренировъчния център на планинските водачи в Германия: mountain rescue training center in Bad Tölz, вечери.