Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Отчетно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 3.06.2012 г. от 10.00 в зала „А“ на хотел-ресторант „Клуб Владая” София – Владая, вилна зона „Приплат”

П О К А Н А

На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на „Планини и хора” –асоциация на планинските водачи в България Управителния съвет на асоциацията свиква редовно
ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.
 
Събранието ще се проведе от 10.00 часа на 03.06. 2012 г. в зала „А” на Хотел-ресторант „Клуб Владая” София – Владая, вилна зона „Приплат”
 
ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на председател на ОС
2. Избор на комисии и работни групи
3. Отчет на УС
Докладва: Председател на УС
4. Финансов отчет
Докладва: Председател на УС
5. Отчет на КС
Докладва: Председател на КС
6. Разисквания по отчетите
7. Приемане на отчетите
8. Прием на нови членове
9. Разни, 
(включително решения, произтичащи от Общото събрание на УИМЛА.)
 
При липса на кворум събранието ще се проведе от 11.00 на същото място.
 
                                            Председател на УС – Орлин Чачановски