Стани член

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Молба за членство

До Общото събрание на „Планини и хора – асоциация на планинските водачи в България“

АПХ
и/или
UIMLA

Уважаеми членове на Общото събрание,

Моля да бъда приет за член на Асоциацията.

  Декларирам, че: (задължително)

  Уставът може да бъде прочетен на нашия сайт https://planini.eu, в секция „За нас“.

  Етичния кодекс може да бъде прочетен на нашия сайт https://planini.eu, в секция „За нас“.

  За желаещите да станат членове на UIMLA:

  Текстовете могат да бъдат прочетени в нашия сайт https://planini.eu, секция „UIMLA“.

  Всички лични данни, въведени в този формуляр, се третират като строго поверителни.

  С изпращане на настоящия формуляр декларирам, че съм запознат и приемам тази Политика за поверителност на Сдружение "Планини и хора - Асоциация на планинските водачи в България.

  Съгласие

  Ставайки член на Планини и Хора се задължавате да спазвате устава на сдружението и етичния кодекс на планинския водач.