Планински Водач

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Център за Професионално Обучение към

Планини и Хора

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ
към
„Планини и хора“ – Асоциация на планинските водачи в България
Лиценз № 200312076/01.11.2003

ОРГАНИЗИРА 36-ри пореден КУРС ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ

Курсът ще се проведе на основание на чл.3 ал.1 т.2; ал.5 и във връзка с чл.4 ал.2; чл.8 и чл.12 ал.4 от Наредба № 3/7.03.2016. За образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“, код 8120202 – програма „Б16“, и в съответствие със стандарта на Международния съюз на планинските водачи – UIMLA.

ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ: Начало на курса: 11 Април 2024 г. Край на курса – септември 2025 г.

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: РЕДОВНА

ВРЕМЕТРАЕНЕ НА КУРСА:

Курсът ще бъде с продължителност от минимум 960 учебни часа разпределени между теория, практика, текущи контроли, избираеми учебни часове, приемни и държавни изпити.

Успешно завършилите и положили съответните изпити ще получат свидетелство за професионална квалификация за „Планински водач “.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Молба (образец)
2. Планинска застраховка (копие)

3. Диплома за средно образование (оригинал и копие)

4. Планинска автобиография с описани изкачвания и преходи през последните 5 години

5. Платена такса за входящ тест

ДРУГИ ДОКУМЕНТИ:

6. Медицинско свидетелство – необходимо в оригинал при успешно положен входящ тест и записване в курса с дата не по-късно от 01.05.2024 г.

ЦЕНА НА КУРСА:

  • 3700 лв. при заплащане наведнъж в началото на курса.
  • 3900 лв. при заплащане на две части – първата част 2600 лв. се заплаща при започване на обучението
    /летен семестър/. Втората част от 1300 лв. се заплаща при започване на зимния семестър.

Максимален брой курсисти в група: 14

Плащане се извършва само по банков път!

Сметка: IBAN: BG39 STSA 9300 0028 0399 54
BIC: STSABGSF

В основание за плащане трябва да бъде посочено името на кандидата и „такса обучение за планински водач“

Цената включва:
1. Обучение в рамките на програмата
2. Наем на зала
3. Квалифицирани инструктори
4. Специализирана екипировка за груповите занимания
Цената НЕ включва:
1. Нощувки и храна
2. Транспорт
3. Лична екипировка
4. Планинска застраховка на всеки курсист за времетраенето на курса (ЗАДЪЛЖИТЕЛНА).

ВХОДЯЩ ТЕСТ:

Приемните входящи тестове ще се проведат в рамките на един уикенд и ще включват теоретичен и практически тест. Теоретичният изпит и събеседването ще се проведат в залата в НСА, а практическият тест в района на Витоша.

Дата на провеждане: 27 – 28 Април 2024 г.

Времеви график:
Първи ден (събота) – практически тест.
Ще се оценява: придвижване по предварително зададен маршрут с тежка раница (15% от собственото тегло) и преминаване на труден терен
Втори ден (неделя) – теоретичен тест и събеседване

Ще се оценяват : познанията на участника в различни области като история, география и т.н, както и планинарския му опит
(по преценка на учебния център, тестовете могат да бъдат проведени в 1 ден)
ТАКСА за участие в приемните тестове – 150 лв.

ЗАПИСВАНЕ: coordinator@planini.eu
Краен срок за подаване на документи и заплащане на таксата: 24 Април 2024