Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Редовно Общо Годишно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 20. Ал.4 т.1 във връзка с чл.21 точки 1,4,5,6,11,12,15 и 16 от Устава на „Планини и хора – Асоциация на планинските водачи в България“ и Решение №1/ от заседание на УС от 19 януари 2024 г., Управителния съвет на сдружението свиква ОТЧЕТНО – ИЗБОРНО ОБЩО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе от 17 ч. на 25 април 2024 г. четвъртък в залата на „Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите“, ул. Христо Белчев 21, гр. София.