Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Отчетно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от устава на сдружение на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква Общо Отчетно Събрание.

Събранието ще се проведе от 16.00 часа на 10.04. 2013 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София

                                                                    П О К А Н А

На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на „Планини и хора” –асоциация на планинските водачи в България Управителния съвет на асоциацията свиква редовно 

                                                    ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.

 

                        Събранието ще се проведе от 16.00 часа на 10.04. 2013 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София

 

                                                                         ДНЕВЕН РЕД

 

 1. Доклад на мандатната комисия
 2. Избор на председател на ОС
 3. Избор на комисии и работни групи
 4. Отчет на УС           
  Докладва: Председател на УС
 5. Финансов отчет
  Докладва: Председател на УС
 6. Отчет на КС
  Докладва: Председател на КС
 7. Разисквания по отчетите
 8. Приемане на отчетите
 9. Избор на нов член на УС, на мястото на подалия оставка Явор Стоянов
 10. Прием на нови членове
 11. Решения на ОС (включително решения, произтичащи от Общото събрание на УИМЛА.)

 

При липса на кворум събранието ще се проведе от 17.00 на същото място.

 

                                                                     Председател на УС – Орлин Чачановски