Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Редовно Общо Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от устава на сдружение на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква Редовно Общо Събрание.

Събранието ще се проведе на 22.10.2013. от 17.00 ч. на адрес гр. София, ул. „Георг Вашингтон” №12 в зала Аула на колеж „София”.

                                                                    П О К А Н А

 

На основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от устава на сдружение „Асоциация „Планини и хора“ Контролният съвет на сдружението със свое решение от 23.05.2013 г. свиква Общо събрание на сдружението на 22.10.2013 г. от 17.00 часа

Събранието ще се проведе на адрес гр. София, ул. „Георг Вашингтон” №12 в зала Аула на колеж „София” при следния дневен ред:

  1. Избор на нов Управителен съвет и нов председател на УС, съгласно чл. 25, т. 5 и чл. 31, ал. 1 от Устава.
  2. Промяна на устава на сдружението – чл. 25 т. 6 и чл. 14, ал. 2, с цел да се даде право на Управителния съвет да приема нови членове.
  3. Актуализиране на решенията за промяна на името на сдружението и за промяна на статута на сдружението от работещо в частна полза на работещо в обществена полза (чл. 1, ал. 1).

При липса на необходимия кворум, Общото събрание ще се проведе на същото място, със същия дневен ред, на същата дата, от 18 часа, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Членове на Контролния съвет:

Кирил Левтеров, Момчил Дамянов, Иван Ганев