Пререгистрация на Сдружението

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Пререгистрация на Сдружение

Планини и Хора

Пререгистрация на Сдружението

С решения № 4 и № 5 / 25.10.2013 на фирменото отделение на СГС, в регистрите на съда и във фирменото досие на асоциацията са вписани:

  • Името – „Планини и хора“ – асоциация на планинските водачи в България.
  • Промените в устава от 2010 и 2011 г.
  • Решението за преобразуване на дейността – в обществена полза.