Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Редовно Общо Годишно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 20 ал. 4 т. 1 във връзка с чл.21 точки 1,4,5,6,11,12,15 и 16 от устава на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение № 3/30.03.2021 на УС, Управителния съвет на сдружението свиква РЕДОВНО ОБЩО ГОДИШНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 11.05.2021. от 16.00 в зала „София“ на БЧК
Адрес: гр. София, ул. Джеймс Баучер № 76 – кв. Лозенец.

Общо събрание