Планински Водач

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Център за Професионално Обучение към

Планини и Хора

ОРГАНИЗИРА 32-ри пореден КУРС ЗА ПЛАНИНСКИ ВОДАЧИ

Курсът ще се проведе на основание на чл.3 ал.1 т.2; ал.5 и във връзка с чл.4 ал.2; чл.8 и чл.12 ал.4 от Наредба № 3/7.03.2016. За образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията „ПЛАНИНСКИ ВОДАЧ“, код 8120202 – програма „Б“, и в съответствие със стандарта на Международния съюз на планинските водачи – UIMLA.

Обява за курс 32
Обява за курс 32