Събрания 2021

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Заседание на УС от 14 Януари 2021 година

Заседание на УС от 16 Февруари 2021 година

Заседание на УС от 30 Март 2021 година

Заседание на УС от 6 Април 2021 година

Заседание на УС от 7 Май 2021 година

Общо Годишно Събрание от 11 Май 2021 година

Заседание на УС от 19 Май 2021 година

Заседание на УС от 16 Юни 2021 година

Заседание на УС от 20 Септември 2021 година

Заседание на УС от 27 Октомври 2021 година