Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Редовно Общо Годишно Отчетно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 24, ал. 5, т. 1 от устава на сдружение на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България, Управителния съвет на асоциацията свиква Редовно Общо Годишно Отчетно Събрание.

Събранието ще се проведе от 17.00 часа на 17.4. 2018 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София