Събрания 2019

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Събрание от 23 Април 2019 година

Заседание на УМС от 10 Юни 2019 година

Заседание на УС от 18 Юни 2019 година

Заседание на УС от 14 Октомври 2019 година