Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Отчетно-Изборно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 20 ал. 4 т. 1 във връзка с чл.21 точки 1,4,5,6,11,12,15 и 16 от устава на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 25.04.2020г. от 9.00 в голямата зала на Колеж „София“ на Адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 12 – 2-ри етаж.

 

Отложеното събрание на АПХ, ще се състои на 28.07.2020 г. от 13.00 в зала „София“ на БЧК – София ул. Джеймс Баучер 76, кв. Лозенец.

Покана общо събрание