Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Извънредно Общо Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 20 ал. 4 т. 2 от устава на „Планини и хора” –Асоциация на планинските водачи в България, Управителния съвет на асоциацията свиква ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ със следния дневен ред: 

1. Изслушване и приемане на преработен Отчет на УС за периода април 2019 г. до 28 юли 2020 г.

2. Закриване на профили във Фейсбук на Сдружение Планини и Хора, асоциация на планинските водачи в България

3. Решение за бъдещото разпореждане с дарителската сметка, открита по проект за пълно обновяване на Заслон Кончето

4. Приемане на нови членове

Събранието ще се проведе на 24.09.2020 г. от 16.00 в зала „София“ на БЧК
Адрес: гр. София, ул. Джеймс Баучер № 76 – кв. Лозенец.

Общо събрание