Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Отчетно-Изборно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 29.05.2011 г. от 10.00 в зала „А“ на хотел-ресторант „Клуб Владая” София – Владая, вилна зона „Приплат”

                                                                        П О К А Н А

На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на

„Планини и хора” – асоциация на планинските водачи в България,

Управителния съвет на асоциацията свиква редовно

ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ.

 

                   Събранието ще се проведе от 10.00 часа на 29.05. 2011 г. в зала „А” на

Хотел-ресторант „Клуб Владая” София – Владая, вилна зона „Приплат”

 

ДНЕВЕН РЕД
1. Избор на председател на ОС
2. Избор на комисии и работни групи
3. Отчет на УС
Докладва: Председател на УС
4. Финансов отчет
Докладва: Председател на УС
5. Отчет на КС
Докладва: Председател на КС
6. Разисквания по отчетите
7. Приемане на отчетите
8. Приемане на решение за регистриране на АПХ в обществена полза
9. Избор на Председател и членове на УС
10. Прием на нови членове
 
При липса на кворум събранието ще се проведе от 11.00 на същото място.
 
                                            Председател на УС – Орлин Чачановски