Събрания 2011

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Заседание на УС от 6 Април 2011 година

Общо Годишно Събрание от 29 Май 2011 година

Заседание на УС от 8 Август 2011 година

Заседание на УС от 28 Ноември 2011 година

Заседание на УМС от 22 Декември 2011 година