Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Редовно Общо Събрание на

Планини и Хора

 На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква Редовно Общо Събрание.

Събранието ще се проведе на 29.05.2010. от 10.00 в зала „А“ на хотел-ресторант „Клуб Владая” София – Владая, вилна зона „Приплат”

                                                                    П О К А Н А

 

                   На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на Асоциация „Планини и хора”

                   Управителния съвет на асоциацията свиква редовно Общо събрание.

 

                   Събранието ще се проведе от 10.00 часа на 29.05. 2010 г. в зала „А” на

Хотел-ресторант „Клуб Владая” София – Владая, вилна зона „Приплат”

 

                                                                     ДНЕВЕН РЕД

 

  1. Избор на председател на ОС
  2. Избор на комисии и работни групи
  3. Отчет за дейността на УС

А) Връчване на сертификати за дарения

  1. Отчет на КС
  2. Разисквания по отчетите
  3. Приемане на промени в устава

А) Решение за обединение с НСПВ

Б ) Решение за промяна на името на сдружението

В) Доклад за промените в устава

  Г) Предложение за удължаване мандата на УС до момента на сливането, но    не повече от 1 год. или избор на нов УС

  1. Приемане на нови членове

 

 

При липса на кворум събранието ще се проведе от 11.00 на същото място.

 

                                                        Председател на УС – Орлин Чачановски

                                                                                                                                                    

      Всички членове и приятели на асоциацията са добре дошли!