Събрания 2010

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Заседание на УС от 14 Януари 2010 година

Заседание на УС от 13 Април 2010 година

Общо Годишно Събрание от 29 Май 2010 година

Заседание на УС от 30 Август 2010 година

Заседание на УС от 1 Октомври 2010 година

Заседание на УС от 16 Ноември 2010 година

Заседание на УС от 15 Декември 2010 година