Събрания 2009

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Заседание на УС от 26 Януари 2009 година

Заседание на УС от 26 Март 2009 година

Общо Годишно Събрание от 29 Април 2009 година

Заседание на УС от 3 Септември 2009 година

Заседание на УС от 5 Октомври 2009 година

Заседание на УС от 5 Ноември 2009 година

Заседание на УС от 7 Декември 2009 година