Събрания 2008

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Заседание на УС от 7 Февруари 2008 година

Заседание на УС от 18 Май 2008 година

Заседание на УС от 13 Март 2008 година

Общо Годишно Събрание от 11 Май 2008 година

Заседание на УС от 1 Септември 2008 година

Заседание на УС от 3 Ноември 2008 година