Събрания 2007

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Събрание от 10 Март 2007 година

Заседание на УС от 18 Май 2007 година

Заседание на УС от 27 Юни 2007 година

Заседание на УС от 11 Септември 2007 година