Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Отчетно-Изборно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 24, ал. 1, т. 4 от устава на сдружение на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България Управителния съвет на асоциацията свиква Общо Годишно Отчетно-Изборно Събрание.

Събранието ще се проведе от 16.00 часа на 6.4. 2016 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София