Събрания 2016

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Отчетно-Изборно Събрание от 6 Април 2016 година