Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 23, ал. 2, т. 1 от устава на сдружение на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и във връзка с решение по  т. 10 от протокола на общото събрание, състояло се на 21.04.2015г. Управителния съвет на сдружението свиква Общо Събрание.

Събранието ще се проведе от 16.00 часа на 13.10. 2015 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София