Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Отчетно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 24, ал. 4, т. 3 от устава на сдружение на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква Общо Годишно Отчетно Събрание.

Събранието ще се проведе от 16.00 часа на 21.04. 2015 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София

П О К А Н А

На основание чл.24 ал.1 т.4 от устава на „Планини и хора” –асоциация на планинските водачи в България Управителния съвет на асоциацията свиква редовно

                                                    ОБЩО ГОДИШНО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.

                        Събранието ще се проведе от 16.00 часа на 21.04. 2015 г. в зала на Колеж „София“ ул. Георг Вашингтон № 12 – гр. София

 

                                                                         ДНЕВЕН РЕД

 1. Доклад на мандатната комисия
 2. Избор на председател на ОС
 3. Избор на комисии и работни групи
 4. Отчет на УС    
  Докладва: Председател на УС
 5. Финансов отчет
  Докладва: Председател на УС
 6. Отчет на КС
  Докладва: Председател на КС
 7. Разисквания по отчетите
 8. Приемане на отчетите
 9. Поименно освобождаване на член на УС
 10. Избор на нов член на УС
 11. Гласуване на промени в устава.
  Докладва: Комисията за промени в устава
 12. Прием на нови членове на „Планини и хора“
 13. Обсъждане и приемане на предложения до ОС.

      13-1 Предложения на Михаил Михов за „Ехото“

        13-2 Предложение на Михаил Михов за парк „Пирин“

        13-3 Предложение на Петър Дочев за членския внос.

 

При липса на кворум събранието ще се проведе от 17.00 на същото място.

Регистрация, до 10 минути преди началния час.

 

София                 .                           Председател на Управителния съвет

20.03.2015                                                         Орлин Чачановски