Събрания 2015

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Общо Годишно Отчетно Събрание от 21 Април 2015 година

Общо Годишно Събрание от 13 Октомври 2015 година