Общо Събрание

Сдружение „Планини и Хора – Асоциация на Планинските Водачи в България“

Редовно Общо Отчетно Събрание на

Планини и Хора

На основание чл. 24 ал. 1 т. 4 от устава на „Планини и хора” – Асоциация на планинските водачи в България и Решение на УС, Управителния съвет на сдружението свиква РЕДОВНО ОБЩО ОТЧЕТНО СЪБРАНИЕ.

Събранието ще се проведе на 9.04.2014 г. от 16.00 ч в аулата на Колеж „София“ на Адрес: гр. София, ул. Георг Вашингтон № 12 – 2-ри етаж.